Saygıdeğer yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu westernarmeniatv dünyadaki Ermenilerin sesidir.

Misyonu Batı Ermenistan’ı dünyaya, ve Batı Ermenistan’ın yerli halkı olan Ermenilerin günlük yaşamını, kültürünü ve binlerce yıllık tarihini tanıtmak olan bir televizyondur.

Hepimiz, iki komşumuz olan Azerbaycan ve Türkiye’nin, küstahça tarihi tahrif etmek, kültürümüze el koymak ve mümkünse atalarımızın bıraktığı muazzam maddi mirası yok etmek istediklerine tanık oluyoruz.

Kuruluşumuz Westernarmeniatv,  uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde Ermenilerin manevi ve maddi mirasını korumada ön planda bulunmaktadır.

Düşmanlarımız değerlerimizi, kültürümüzü, tarihimizi her ne kadar yok etmek isterlerse de, başaramayacaklar.

Çünkü mücadelemiz adil ve hukukidir. Vatanımız ve kimliğimiz için savaşıyoruz.

Bu mücadelede her birinizin yardımına ve desteğine ihtiyacımız var.

Birlikte daha fazlasını yapabiliriz.

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE  N : 60241054424