Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanlık Konseyi.

Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı’nın Kararı

No:87 – 13 Nisan 2021

Batı Ermenistan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanı’nın atanması üzerine

Devlet Başkanı,

Batı Ermenistan Anayasasının 76maddesinin 13. bendi ile 

77. Maddesini dikkate alarak.

Kararname:

Madde 1 – Bay Arşak Vardanyan’ın 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanı olarak  atanması.

Madde 2 – Olağanüstü Haller Bakanı, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Konseyi üyesidir.

Madde 3- Karar, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde yayınlanacaktır.

 Karin, 13 Nisan 2021

Armenak Abrahamyan

Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı