Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile birlikte Osmanlı ile ittifak olan Alman askerleri de Dikranagerd-Amed’e gelir. 1915 yılında katliam başladıktan sonra Ermeni kiliseleri boşaltılıp yağmalanır ve Alman askerleri bu kiliselere yerleşir. 

Batı Ermenistan’da 6 ay devam eden katliamda hem Tigranakert vilayetinde bulunan hem de Suriye topraklarına sürüleceklerin arasında bulunan yüzbinlerce Ermeni katledildi. 

Kentte katliam yapılırken boşaltılan Surp Giragos ve Surp Sarkis kiliseleri Alman askerlerince karargah olarak kullanılıyordu. 

Ermenilerin sürgünü ve katledilmeleri emri, tüm valilere şifreli telgrafla bildirildi. Doğu Karadeniz ile Halep ve Dêrazor’a kafile halinde götürülecek Ermenilerin tek geçiş yeri Tigranakert-Amed vilayetiydi. 

Hem sürgün yolu üzerinde bulunması ve hem de yoğun Ermeni nüfusu nedeniyle Tigranakert’te özel projeler devreye sokuldu.

Mardin, Midyat, Beşiri, Nusaybin, Siverek, Maden, Ergani gibi kaza ve sancakların bağlı bulunduğu Dikranagert-Amed Vilayeti, Van’dan sonra en büyük Ermeni nüfusunu barındırıyordu.