BATI ERMENİSTAN – Sunulan resim, taşların ve tapınakların yazıtlarını  yapımından yüzyıllar sonra Latince, “Yunanca” ve “İbranice” harflerinin bazı örneklerini göstermektedir. Lazerle kesilmiş taşlarla veya teknolojiyle mükemmel oranda inşa edilen tapınaklar için, eski tapınaklardaki  Hint-Sanskritçe yazıtlar aceleci veya ilkel görünüyor.

1000 yılı aşkın istilalardan, işgallerden ve savaşlardan bahsediyoruz.

Farklı hanedan – hükümdarların binden  fazla nesilleri kendi ordularını, yazıcılarını veya zanaatkârlarını kullanarak tarihi kolayca sakladı, değiştirdi veya yeniden yarattılar.

Gerçek inşaatçıların yazıtları nerede? Firavunlara ait Afro-Aryan Mısırlılar hiyeroglifler kullanıyordu, ancak bunlar, hiçbir zaman başkaları tarafından anlaşılmayacaktı. Benzer şekilde, Yedem olan Ermenistan’ın erken medeniyetleri, çivi yazısı sistemini her türlü  alfabetik yazı sisteminden yarattılar. 7 Cennet hakkında hiç bir şey okudunuz mu?

7 Sema fikri Hıristiyanlara, Müslümanlara, Hintlilere ve Mezopotamya kabilelerine en eski uygarlıklardan  aktarıldı. Bu hikayenin birçok versiyonu var, ancak yıllar boyunca araştırma sonucu öğrendiklerime göre, ilk gökyüzü, yeryüzünde insanların görülebildiği semadır. Yani, gökyüzü, yıldızlar, güneş ve ay.

İkinci sema, cennet krallığı ile yeryüzü arasındaki bağlantının temelidir. Üçüncü sema, dünyayı koruyan meleklerin cennet kapısı ve girişidir.

4. sema, ilginizi çekebilen bir sema. Tanrı’nın ışığına ve sırlarına sahip olan altın, ütopya, saflık, meleklerin seması.

Aslında, gökyüzü alemine o kadar sadıktırlar ki, cennetin bu 4. seviyesi, tanrıların sesinin veya DİLİN olmadığı SESSİZ cenneti olarak biliniyordu. İlahi telepati yoluyla iletişim kurdular.

Kilikya, Lidya ve Küçük Asya’da korkunç yüzlü antik taşların ve  heykellerin bulmamızın nedeni bu olabilir mi?

Tamamen dehşete düştükleri için sesleri yok gibiydi. Göksel tanrıların, insanlara göksel veya ruhani dünya hakkında bilgiler vermesi yasaktı, ve Lucifer, bu bilgiyi insanlara gerçekten verdiği zaman kötülüğe karşı iyiliğin  savaşı başladı. Belki de, toplu tapınaklar inşa eden ve bakım yapan  teknolojik olarak gelişmiş antik inşaatçıların sırlarını yazılı olarak açıklamaması tesadüf değildir. Belki de bu onlara yasaklanmış.

İncil’de şöyle yazıyor: “On dört yıl önce üçüncü semaya götürülen İsa’da bir adam tanıyorum. Onun vücudunda mı yoksa dışında olduğunu bilmiyorum, bunu Allah bilir. Ve bu adamın kimsenin söylemeye cesaret edemediği  şeyleri duymak için cennete götürüldüğünü biliyorum ”- 2. Korintliler 12: 2-4.

Emin olduğum bir şey var ki,  çalışmalar sırasında  derin ve doğru yollarla ne kadar çok karşılaşırsan, o kadar çok  eski “mitoloji” denilen şeyin gerçekte mitoloji olmadığını anlıyorsun.