4 Mayıs Batı Ermenistan’daki Dersim 1937-1938 Tertelesi’nin üzerinden tam 84 yıl geçti. Dersim Tertelesi sıradan bir katliam değildi. Resmi rakamlara göre 16 bin, resmi olmayan rakamlara göre 72 bin kişi katledilmiş, binlerce insan sürgün edilmiş ve binlerce Dersimli çocuk, özellikle kız çocukları evlatlık verilerek ailelerinden koparılmıştır. Dersim’in kendine özgü yaşam tarzı, siyasi, sosyal ve kültürel kimliği ortadan kaldırılmak istenmiştir. 

4 Mayıs 1937 Dersim Katliamı süreci 25 Aralık 1935 tarihli Dersim-Tunceli vilayetinin hakkındaki raporla başlamış ve son olarak 4 Mayıs 1937 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla sürgün ve ceza içeren askeri operasyona dönüşmüştü.

Dersim’deki operasyon sadece insanlarla sınırlı kalmadı. Dersim coğrafyasının yaşam kaynakları, inanç yerleri, dergâhları da bombalanarak, ateşe verilerek imha edildi. Sayısız kadına tecavüz edildi. Tecavüzden kaçan yüzlerce kadın ve genç kız Munzur suyuna atlayarak ölümü seçti.

Yaşananların üzerinden 84 yıl geçerken, Dersimliler, devletin yüzleşmesi gerektiğini belirterek devletten bazı taleplerini  sunuyor:

-4 Mayıs’ın Dersim 38 Tertelesi günü olarak kabul edilsin!

-Arşivler Açılsın, devlet katliamla yüzleşsin!

-Dersim ismi iade edilsin!

-Dersim halkından özür dilensin!