BATI ERMENİSTAN- 11 Mayıs 1920’de  Uluslararası Barış Antlaşmasının Türkiye’ye Teslimi ve Amerika Birleşik Devletler Senatosu tarafından Batı Ermenistan topraklarında Ermenistan Cumhuriyeti’nin “de jure” tanınması.

Barış Antlaşması’nın Türk heyetine sunuş töreni Salı günü saat 16:00’da Paris’te, Dışişleri Bakanlığı’nda, yeni Ermeni devleti; Antlaşma’nın taraflarından biri olduğu ve ek protokollere ihtiyaç duyulduğu için Ermeni heyetinin huzurunda yapıldı.

Kısaca hatırlatalım.

Ana müttefik güçlerin Ermenistan’ı egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanıdığı göz önüne alınarak. 

1920 yılının Şubat ayında Londra Konferansı sırasında hazırlanan ve tamamlanan 1920 San Remo Konferansı kapsamındaki  antlaşma, 11 Mayıs 1920’de imzalanmak üzere Osmanlı hükümetine gönderildi.

Müttefiklerin Bay Milan aracılığıyla Türkiye’ye teslim ettiği koşullar önceden biliniyordu.  

Bu koşullar katıydı ama buna değerdi ve Konstantinopolis’i Türklerden alıp hükümetinin Asya’ya geri sürülmesi konuşuluyordu ki bu durum daha da katı olabilirdi.

Kimse onlar için üzülmüyor, tüm bunlar, Ermenilere ve diğer Hıristiyan halklara karşı 1915’te uygulanan soykırım karşısında günahları için küçük bir kefarettir.

Bu olaylar Üçlü Antant tarafından, özellikle son yirmi yılda soğukkanlılıkla işledikleri insanlık ve medeniyete karşı yeni bir suç olarak nitelendirildi.

Bay Milerand törenin başkanıydı, Bay De Fukiyer,  töreni Osmanlı İmparatorluğu’nun delegelerinin dikkatine sundu. Müttefikler adına, Bay Milerand, onlara Antlaşma taslağını verdi. Yetkililer müzakerelerin yazılı olarak yapılacağını ve Osmanlı hükümetine bir ay süre tanındığı söyledi. Yeni elde edilen belgeden elleri titreyen Tevfik Paşa, heyecandan dağılmış bir sesle sadece birkaç kelimeyle yanıt verebildi.

Bay Millerand beş dakika süren toplantıyı erteledi. 

Türk delegelerine sunulan Antlaşmanın taslağı  on üç bölümden ve 433 Maddeden ibaret.

1 / İlk bölüm, Antlaşmada çeşitli roller verilen Milletler Cemiyeti Paktı’nı içerir. (1’den 26’ya kadar olan maddeler).

2 / İkinci bölüm Türkiye’nin Avrupa ve Asya’daki yeni sınırlarını tanımlıyor. (Madde 27’den-35’e kadar olan maddeler).

3 / Onüç kısımdan oluşan üçüncü bölüm, Türkleri Antlaşma’dan kaynaklanan Avrupa-Asya’da yapılacak siyasi değişiklikleri kabul etmeye mecbur etmektedir. (Madde 36’dan-139’a kadar olan maddeler.)

http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2020/Le_Centenaire_de_la_Conference_de_San_Remo-17.04.2020.pdf

http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2019/Pourquoi_le_Centenaire_du_Traite_de_Sevres.pdf

http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2019/Les_Conditions_de_Constitution_et_de_Reconnaissance_de_lArmenie_Occidentale.pdf