Ermenistan Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi El Değmemiş Edebiyat Bölümü’nün girişimiyle, kütüphanenin büyük sergi salonunda Şuşi’nin Ermenice matbaasına adanmış bir basın ve edebiyat sergisi açıldı.

Bu sergide El Değmemiş  Edebiyat Bölümü fonlarında tutulan Şuşi’nin yayımları sunuldu.

El Değmemiş Edebiyat Bölümü çalışanı Armine Mıkırtiçyan, arşivin küçük bir kısmının sergilendiğini söyledi: 100 adet kitap, gazete ve bir dergiden oluşan altı süreli yayın. Mıkırtiçyan, “Serginin amacı, Şuşi’deki matbaaları ve bu matbaalarda basılan literatürü halka tanıtmak. Bu, özellikle 19. yüzyılda Şuşi’nin zengin kültürel ve manevi değerlere sahip güçlü bir şehir olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Artsakh halkı sadece kahraman ruhlarıyla değil, aynı zamanda manevi yaşamlarıyla, yazı ve edebiyata olan sevgisiyle, eğitim ve yayın faaliyetleriyle de ayırt edildi” diye vurguladı.