Şakh köyü Batı Ermenistan’ın en bereketli köylerinden biriydi. Ama şimdi herkes bir yerlere savruldu. Geçmişte kilise çanları çalardı. Şimdi kilise sessiz. Köy boşalmış durumda. İnsanların meyve bahçelerinde çalışmalarına bile tahammül gösterilmiyor. Çünkü Türkiye Parlamentosu 1998 yılında bir Göç Komisyonu Raporu’nu kabul etti. Bu rapora göre, Türkiye devleti 1990’lı yıllarda 4 bine yakın  köyü ve mezrasını boşalttı, yaktı veya yıktı. 

Yedi kalesi olan bu köyün geçmişi Asur İmparatorluğu dönemine kadar gidiyor. Köyün dört bir yanında, Batı Ermenistan’da binlerce yıldır yerli Ermenilerin varlığının açık tanıkları olan kaleler, taştan oyma su sarnıçları ve mağaralar, binlerce yıl öncesinden yapıldığı belli olan taştan merdivenler ve kayalara oyulmuş heykeller yer alıyor. 

Kalelerin birinde 365 oda, kalenin içinde savaşlardan korunmak için yapılan taştan oyma mağaralar bulunuyor. 

Köyde iki pınar var,  bunlardan birisinden soğuk su, diğerinden ise sıcak su akıyordu. 

1994 yılında Şakh köyü boşaltılınca ailelerin yüzde 80’i Cizre şehir merkezine yerleşiyor. Diğer kısmı  başka ülkelere dağıldı.