Kafkasya Mirası İzleme (CHW) sitesinin raporuna göre, işgal edilmiş Şuşi’de Azerbaycan silahlı kuvvetleri binlerce yıllık  Ermeni mezarlığını kısmen tahrip etti.

Şehre giden yolun batı tarafındaki kısım, site kompleksinin inşası için yerle bir edildi.

Yolun her iki tarafındaki büyük mezarlıkta, 1834’ten 1920 tarihine ait olan 18 mezar taşı, 12. ve 13. yüzyıllardan kalan iki haçkar, soylu Ermeni ailelerinin (meliklerin) mezarları yer almaktaydı.

Türk barbarlarının atalarının, bu soylu mezar taşlarının yerleştirilmesinden sadece 6 asır sonra Şuşi bölgesinde ortaya çıktığını hatırlayalım.