Hamidiye Alaylarında Kürtler ağırlıkta olsa da Arap, Türkmen ve Karapapak aşiretlerine de yer verilmiştir․

Bir talihsizlik eseri olarak tahta çıkar çıkmaz kendini savaşın eşiğinde bulan İkinci Abdülhamid’in politikalarına damgasını vuran 93 Harbi ve sonuçları, Osmanlı-Kürt-Ermeni ilişkileri için de adeta kırılma noktasıdır.

1877 Nisan-1878 Ocak Osmanlı-Rus Savaşı yaşlı Osmanlı’ya pahalıya patlamış; çok ağır şartlar içeren 3 Mart 1878 tarihli Ayastefanos (Yeşilköy) ve 13 Temmuz 1878 Berlin Antlaşmaları imzalanmıştı. Topraklarının yaklaşık üçte birini, nüfusunun da yüzde yirmisini kaybeden Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlardaki hâkimiyeti de bitme noktasına gelmişti…

Ayastefanos’un 16. ve Berlin’in 61. Maddelerine göre Osmanlı, Ermeni Toplumunun çıkarlarına olacak şekilde reformlarda bulunacak ve yine Osmanlı; Kürtlerin ve Çerkeslerin saldırılarına karşı Ermenileri koruyacak, onları rahatlatacak adımlar atacaktı…

“Türkiye, Tayyip Silahlı Kuvvetleri Tarafından İşgal Altında”