Türkiye’de 20 milyon insan açlık sınırının altında.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Emek Komisyonu, 1-7 Haziran Açlıkla Mücadele Haftası’na dair yazılı bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, şunlar paylaşıldı: 

“Türkiye’de çalışan nüfusun yüzde 60’ı asgari ücrete veya altında bir gelire sahip ve en az 20 milyon insan aslında açlık sınırının altında yaşıyor, işini kaybedenlerle birlikte bu rakam 30 milyonu buluyor.”

2002’den beri iktidarda olan AKP, son 10 yılda, tüketime dayalı, üretmeyen, istihdam yaratmayan ve yabancı sermaye akışlarına bağımlı kırılgan bir ekonomi yarattı. AKP iktidarı yaratamadığı istihdam ile birlikte esnek ve güvencesiz çalıştırılmayı, sendikasızlaştırmayı, keyfi işten çıkarmaları ve yoksullaştırmayı temel politik hedefi haline getirerek, işgal altındaki Batı Ermenistan da dahil Türkiye emekçilerini ve halklarını açlığa ve intiharlara sürüklemiştir.

“Güçlü Türkiye: Yüksek İşsizlik, Yüksek Enflasyon, Yüksek İntihar, Yüksek Faiz, Yüksek Pudra Şekeri”