2020 yılının Eylül  sonlarında Azerbaycan, 1994’ten beri Ermeni tarafının kontrol ettiği toprakları işgal etmek amacıyla, eski adı Dağlık Karabağ olan otonom Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı büyük çaplı şiddetli saldırılar başlattı. 

Savaşa Türkiye ve Pakistan’ın desteğini alan Suriyeli İslamcı paralı askerler de katıldı.

Bu çatışma Ermeni tarafının yenilgisiyle sona erdi, yaklaşık 6000 Ermeni öldürüldü. Yerevan ve Stepanakert, o zamanlar petrol gelirlerini esas olarak ordusunu güçlendirmek ve silahlandırmak için kullanan Bakü’ye karşı kendilerini savunmayı birkaç yıl boyunca ihmal etti.

 Ayrıca, yaklaşık 200 Ermeni savaş esiri, Cenevre Sözleşmesi’ne aykırı olarak  Azerbaycan’da yasadışı ve korkunç koşullarda tutulmaktadır. 

Kasım 2020’de Rusya’nın arabuluculuğuyla imzalanan ateşkesin hemen ardından, Azerbaycan güçleri işgal altındaki topraklarda konuşlandı, Ermeni nüfusunu tehdit ederek yerlerinden tahliye etti ve sınırlandırılmaya tabi olan alanlarda kışkırtıcı eylemler gerçekleştirdi. 

Bakü burada durmamaya karar verdi ve Artsakh’ı tamamen işgal etmeyi, Ermenistan’ı daha da zayıflatmak için Nahiçevan ile toprak devamlılığını sağlamak için sınırları yeniden gözden geçirmeyi planlıyor.

Makalenin tamamı web sitemizde mevcut.

“TC Çürümüş Bir Devlet Olarak Mide Bulandırıyor”