Kostand Cuğayetsi’nin “Danışma Meclisi” adlı çalışması yayınlandı. 

Kitap, Nor Cuğa’daki Surp Amenapırgiç Manastırı okulunun öğretmeni, 1630-1702 yılları  arasında yaşamış olan tüccar Kostand Cuğayetsi’nin yazdığı “Danışma Meclisi” başlıklı ticaretle ilgili bilimsel ders kitabının  orijinalini sunuyor. 

Ermeni tüccarlara hitap eden “Danışma Meclisi” adlı çalışması, küresel ekonomik coğrafya olarak, Nor Cuğa’nın dünya ticaret ağı tarafından birleştirilen Avrupa, Asya ve Afrika’nın tüm ülke ve şehirleri hakkında özel ticaret bilgileri içeren benzersiz bir Ermeni ansiklopedisi olarak yazılmıştır. 

Kitap, eski el yazmalarını içeren Matenadaran’ın kıdemli araştırmacı, tarih bilimleri adayı Sarkis Baltaryan’ın titiz çalışması, editör: Tarih bilimleri Doktoru Vahan Ter-Ghevondyan’ın katılımıyla yayınlandı. 

Çalışma, İsfahan Ermeni Piskoposluk Konseyi’nin desteğiyle gerçekleşti ve Suriyeli Muhammed Makki’nin himayesinde yayınlandı.

“Tayyo’nun Söylediği Ve İnkar Ettiği Herşeyi Halk Tek Tek Hatırlıyor”