Batı Ermenistan’ın Van Gölü çevresindeki arkeolojik yüzey araştırması başlatıldı.  Yüzey çalışmalarında daha önce kayda geçen resimlerin ne paleolitik ne de neolitik döneme ait olmadığı, Erken Tunç ve sonrası döneme ait olduğu değerlendiriliyor.

 Prof. Dr. Refet Çavuşoğlu, “Gürpınar ilçesine bağlı Yedisalkım Mahallesi’nde mağaralarda kaya resimleri bulunmaktadır.  Mağaralar 10 bin ile 8 bin yıl öncesinde kullanıldığı birçok bilim insanı tarafından ileri sürülmüştür. Kayalar üzerine kırmızı aşı boyasıyla çizilmiş çeşitli insan ve hayvan figürleri bulunmaktadır. Resimlerde, güneş sembolü, tanrıça figürleri de yer almaktadır.  Buradaki kaya resimlerinin tarihlendirilmesi genellikle boyalı figürler üzerinden yapılarak erken dönemlere yani Mezolitik ve Neolitik dönemlere tarihlendirilmiştir. Ancak mağara içinde ve çevresinde yapmış olduğumuz yüzey araştırmasında seramik kalıntıları tespit ettik” dedi.

“TC’de En Büyük Mafya. Sonra da Vatan-Millet-Sakarya Martavalı Gelir”