Artsakh hareketinin ilk günlerinden itibaren Leonid Azgaldyan ulusal kurtuluş mücadelesine katıldı. 

Şubat 1990’dan bu yana, Vardenis başta olmak üzere birçok bölgenin öz savunmasını organize eden “Bağımsızlık Ordusu”nun komutanı olmuştur.

Azgaldyan, önce Getaşen ve Şahumyan’da, ardından Martakert bölgelerinde faaliyet göstererek kaderini tamamen Artsakh kurtuluş savaşına bağladı. Haziran 1991’de “Kurtuluş Ordusu” adlı askeri örgütü kurdu.

Komutan Leonid AZGALDYAN, Batı Ermenistan hakkında aynı şekilde düşünüyordu, Kilikya’nın kurtuluşu için savaşan Kilikya’nın gururlu gönüllülerinin devamıydı. Tek fark, Komutan Leonid AZGALDYAN’ın hiçbir bayrak için değil, tarihi vatanı ve Ermeni halkının kurtuluşu için savaşmasıdır.

Askerler için Leonid bir otoriteydi, müfrezesinin her zaman yanında duran ve çocukları cesaretlendiren eşsiz bir komutandı.

Azgaldyan,”Bir toprak parçasını kurtarmak uğruna bir asker feda edilmemelidir. Tüm projeleri, saldırıları, savunmaları mümkün olduğunca kurban olmayacak şekilde organize edin” derdi.

Onun  kurduğu 300 üyeli müfreze, başlangıçtan itibaren bilinçli disiplin ile ayırt edildi. Asker disiplinli olmanın önemini kendisi anlıyordu.

Leonid’in komutası altında Artsakh’taki 27 yerleşim birimi kurtarıldı, bu süre zarfında yedincisi kendisi olmak üzere altı kişi şehit düştü. Leonid Azgaldyan, ölümünden sonra Ermenistan Cumhuriyeti birinci dereceden “Savaş Haçı”, Artsakh-Dağlık Karabağ’ın “Artsakh Kahramanı” adlı en yüksek unvanı ile ödüllendirildi. 

“Ermeni Kahramanları Ölümsüzdür”