Türkiye’deki her toplum katmanı için özel bir önemi bulunması gereken Ermeni Sorununu, Ermenilere uygulanan soykırımı Türkiye toplumu tartışma cesaretini gösteremiyor. Bu açıdan Türkiye’nin gaddar tutumuna manevi temel oluşturan her şeyin açıkça söylemek gerekirse Ermeni halkının keder ve gözyaşı dolu sayfalarından alındığı inkar edilmemelidir.

Taner Akçam,  Türk halkının kimliğinin altında bu durumun yattığını vurgulanmaktadır. Gerçek olan şey Batı Ermenistan’ın soykırımdan geçirilerek yok edilip Türkiye’nin yaratılmış olmasıdır. TC’yi yöneten şahsiyetlerden birisi de bu durumu böyle açıklamıştır zaten. Malesef TC toplumu kendinde bir güç bulup kendi alınlarına sürülen bu gib kara lekeyi bir türlü temizleyemiyor. Boğazına kadar suça bulaşmış bir TC’ye nasıl bir ceza verileceği, nasıl bir hizaya getirileceği sorunu Batı’nın sorunu haline geliyor. İşte “Sevr Antlaşması” Batı’nın Ermeni sorununa ve TC’nin anti-demokratik yapısına karşı bir cevabı, bu soruna nasıl baktığının bir sonucudur. Bu bağlamda Türklerde var olan “Sevr Sendromu”nun gerçekçi bir zemini bulunmakta ve önemini korumaktadır. Öyle ki Ermenilere uygulanmış olan Soykırımın  dile getirilmesi Türk şoven halkında hastalıklı bir hale dönüşmektedir. Basındaki ‘24 Nisan’ın takvimden çıkarılması’ ironisi bile bu hastalığa verilecek örneklerden sadece ve sadece bir tanesidir. Aynı zamanda, bu gibi durumların Türk toplumunun siyasal yapısının da ne kadar sığ olduğunu göstermektedir.

Sevr Antlaşması ve bunun göze batan şahsiyeti ABD Başkanı Woodrow Wilson’un Prensipleriyle ortaya çıkan Tahkim Kararıyla şimdi Batı Ermenistanı diye anılan Ermenistan’ın Karadeniz’le bağlantısının bulunmasını içeren bağımsızlığının tanınması dünyada var olan en gerçekçi ulus-devletinin yaratılma koşullarını sağlamıştır. Fakat bunun gerçekleşememiş olmasında emperyalist dış güçlerin jeo-politik ve jeo-stratejik çıkarları bulunmakla birlikte Ermeni halkının politikadaki yetersizlikleri de rol oynamıştır.

Türk toplumunun ilerleyip-ilerlemediği konusundaki mihenk taşı Ermenilere uygulanan soykırıma olan yaklaşımlarıdır. Türk toplumu ve onu yönetenlerin bir gün bağımsız, tarafsız ve demokratik bir Batı Ermenistan’ın kurulacağını anlamaları gerekir.

Batı Ermenistan Türkiye Araştırmaları BETA westernarmeniatv için.

“TC Öküzler Burada, Trenler Nerede Dedirten Bir Ülkedir”