1991 yılında Ermenistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının kurulması ile yeni bir ulusal anayasanın kabul edilmesi kaçınılmaz hale geldi.

Anayasa halk oylamasıyla 5 Temmuz 1995 yılında kabul edilmiştir, daha sonra referandumlarla 2005 ve 2015’de değiştirildi. Anayasanın kabulünden sonra, 5 Temmuz Anayasa Günü olarak resmi tatil günü olarak ilan edildi.

Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası, ülkenin esas yasası olan ve diğer tüm yasaların ve yasal düzenlemelerin uymak zorunda olduğu Ermenistan hukuk sisteminin temelidir.

Anayasa, Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen, demokratik, yasal-sosyal bir devlet olarak doğasını benimsemiş, bir vatandaşın temel insan hak ve özgürlüklerini ilan etmiş, yasama, yürütme ve yargı erklerinin ayrılığı ilkesine dayalı olarak cumhuriyetin yönetim organını kurmuştur.