Cenevre’deki Ermeni Kilisesi yeni bir cemaat konseyi seçti. “Arevelk-Doğu” haber ajansı bunu Cenevre’deki kendi kaynağından iletmektedir. 

Kaynak ayrıca, Surp Hagop Ermeni Apostolik Ana Kilisesi’nin Cenevre’deki yıllık genel toplantısının 4 Temmuz’da yapıldığını ve yapıcı tartışmalar ortamında geçtiğini belirtti.

İsviçre Piskoposluk görevlisi ve Surp Hagop Kilisesi papazı Der Gusan Vardapet Alcanyan ve yeni seçilen konsey üyeleri, “Tagavarak-Korona” salgını nedeniyle kilisenin karşılaştığı sorunlara vurguda bulundular.

Tüzüğe göre, yeni seçilen konsey üyeleri aşağıda şu şekilde sıralandı:

– Başkan: Onnik Gazancyan,

– Başkan Yardımcısı: Hayk Hovhannisyan,

– Sayman: Arno Serapyan

– Sekreter: Sima Papazyan.

Konseyin diğer üyeleri ise Sarkis Naroyan, Hraç Yagan, Koryun Alaverdyan, Hagop Güzeltaşçyan, Araksi Sahil-Mıgırdiçyan. 

Toplantı, Başrahip’in koruma duası ve kutsama sözüyleriyle sona erdi.

“Türkiye Masallar Ülkesine Döndü, Herkes Birbirine Masal Anlatıyor ”

http://www.arevelk.am/am/content/8/16429/