Ermenilere Karşı uygulanan Soykırım ARMENOSİD Kronolojisi

  • by Western Armenia, Nisan 08, 2024 in Armenosid
55 görüntüleme

Ermenilere Karşı uygulanan Soykırım ARMENOSİD Kronolojisi

10 Temmuz 1908 Jön Türk devrimi

Osmanlı'da kana susamış padişahtan kurtulma düşüncesi gelişiyordu. Amacı saltanat düzenini baltalamak olan gruplar ortaya çıkıyordu. Yavaş yavaş birleşen bu gruplar "Jön Türkler" adını alan bir harekete dönüştü. Çok geçmeden Jön Türkler kendi partilerini, İttihat ve Terakki'yi kurdular.

1908 Temmuz ayında yapılan Jön Türk darbesi sonucunda Sultan II. Abdülhamid iktidardan alındı ​​ve 1909'da tahttan indirildi.

Jön Türkler 18. yüzyılda Fransız Devrimi'nin ilan ettiği "Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik" sloganıyla sahneye çıktılar.  İmparatorluğun Müslüman ya da Hıristiyan tüm halkları "kızıl padişahın" devrilmesini sevinçle karşıladı. İnsanlar Osmanlı tarihinde yeni bir dönemin başladığını düşünüyorlardı.  Prens Musa'in de ifade ettiği gibi, “sevinç içinde... Ermeniler, Türkler, Rumlar sokaklarda kucaklaşıyorlardı." Ancak çok geçmeden anlaşıldığı üzere Jön Türkler, önceki padişahların zulüm ve katliam politikalarını sürdüren maskeli milliyetçilerdi. Onlar, imparatorluğun bütün milletlerini asimile edip "saf" bir Türk milleti yaratmanın ideologlarıydılar ve bu fikrin gerçekleşmesi için kitlesel katliamlar karşısında bile durmamak gerektiğini anlıyorlardı.

Jön Türk Devrimi'nden sadece bir yıl sonra, Nisan 1909'da Türk milliyetçi unsurlar Kilikya'nın Adana kentinde Ermenilere karşı bir ayaklanmayı kışkırttı. Birkaç gün sonra Türk ordusu da olaya müdahil oldu. Katliam, Adana'dan gelişip ayrıca Maraş'tan Kesap'a kadar Kilikya'nın Ermeni nüfuslu diğer bölgelerine yayıldı. Bazı yerleşim yerlerinde Ermeniler meşru müdafaa yoluna başvurarak kaçmayı başardılar. Jöntürk darbesini coşkuyla kabul eden Ermeniler arasında ilk kez ciddi bir şüphe ve hayal kırıklığı oluştu.

“Batı Ermenistan Vahşi Türk İşgalcilere Karşı Mücadelede”