Ermenilere Karşı uygulanan Soykırım ARMENOSİD Kronolojisi

  • by Western Armenia, Nisan 09, 2024 in Armenosid
32 görüntüleme

Ermenilere karşı uygulanan Soykırım ARMENOSİD Kronolojisi 

31 Aralık 1903 tarihli Bağdat demiryolu hisse senedi 

1910 Almanya'nın Berlin-Bağdat demiryolunu inşası ve Ermenileri Mezopotamya'ya sürme planıyla 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu üzerinden geçen bu demiryolunu inşa edip işleterek, Osmanlı İmparatorluğu üzerinde kontrolünü sağlamaya, İngiltere'nin Hindistan ve Mısır'daki konumlarını zayıflatmaya ve Rusya'nın Kafkasya'daki konumlarını zayıflatmaya çalıştı.

Almanya, Bağdat demiryolunun inşası meselesini Batı Ermenistan'daki ekonomik ve askeri-siyasi planlarına da bağladı.

Almanya'nın siyasi çevrelerinde, Kuzeydoğu Anadolu'da Türk homojenliği yaratmak için, Ermenilerin Bağdat demiryolunun şantiyelerine kitlesel olarak yerleştirilmesinin gerekli olduğu ve bunun iki önemli sorunu çözeceği düşünülüyordu. demiryolunun inşasına girişimci ve nitelikli iş gücü sağlanacak, diğer yandan Batı Ermenistan'daki Rus etkisi zayıflatılacaktı.

Özellikle ünlü Alman siyaset bilimci Paul Rohrbach, "... yerli Ermenilerin Batı Ermenistan'dan kovulması, Trakya ve Rusya'dan getirilen Müslümanların yerlerine yerleştirilmesi gerektiğine ve bu durumda Ermenistan'ın tek hamlede Rusya'dan ayrılacağına inanıyordu.." 

Rohrbach, Batı Ermenilerini Mezopotamya'ya göç ettirmeyi önerdi; bunun "yolun ekonomik kalkınmasına" katkıda bulunacağını düşünüyordu.

Almanların bu görüşü Jön Türklerin Ermeni karşıtı politikasının temelini oluşturdu.

“Batı Ermenistan Vahşi Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”