Ermenilere Karşı Uygulanan Soykırım ARMENOSİD Kronolojisi

  • by Western Armenia, Nisan 13, 2024 in Armenosid
57 görüntüleme

Ermenilere Karşı Uygulanan Soykırım ARMENOSİD Kronolojisi

Ağustos-Ekim 1914 

Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'nın başlaması ve Osmanlı Devleti'nin savaşa dahil olması

1 Ağustos 1914'te dört yıl süren Birinci Dünya Paylaşım Savaşı başladı. Bunların ana aktörleri XIX. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başlarında kurulan iki düşman askeri-politik grup vardı: çekirdeği İngiltere, Fransa ve Rusya'dan oluşan Antant-İtilaf devletler bunların karşısında ise ve  Merkezi Güçler; Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya daha sonra ise bunlara katılacak olan Türkiye. 

Dünya nüfusunun yüzde 75'i yani 1,5 milyar insan savaşa katıldı, 74 milyon kişi askere alındı. Çeşitli askeri operasyonlarda 1,5 milyonu Ermeni olmak üzere 10 milyon kişi öldü, 20 milyon kişi ise yaralandı.

29 Ekim 1914'de İçişleri Bakanı Talat, Savaş Bakanı Enver ve Bahriye Bakanı Amiral Cemal'den oluşan Jön Türk hükümetinin liderliğindeki Osmanlı İmparatorluğu resmen savaşa girdi.

Zaten 1915 yılının Şubat ayında, İttihat ve Terakki Partisi merkez komitesinin kararıyla, Ermenilere karşı uygulanacak soykırımın ARMENOSİD’in organize ve acımasız bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 1914 yılında, Şubat ayında Dr. Nazım, Behaeddin Şakir ve Midhat Şükrü'den oluşan "Üçlüler"in yürütme kurulu kuruldu.

Jön Türk üçlü iktidarı -Talat, Enver ve Cemal- ARMENOSİD’i organize etme ve gerçekleştirme ve tüm Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğu tarafından yerinden edilmesi sorumluluğunun kendisine verildiği bu komite aracılığıyla faaliyet gösteriyordu. En geniş yetkilere sahip olan komite, Ermenilerin sürgün ve imhasına ilişkin tüm teknik konuları ayrıntılı olarak incelemişti: bölgelere göre sürgün şartları, sürgün yolları ve yerleri, Ermenilerin yoğunlaştığı yerler. 

“Batı Ermenistan Eğitimsiz Gerici Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”