Ermenilere Karşı Uygulanan Soykırım ARMENOSİD’in Kronolojisi

  • by Western Armenia, Nisan 05, 2024 in Armenosid
56 görüntüleme

1891: Abdülhamid "Hamidiye" özel kuvvetlerini kurdu. 

Aslında Berlin Meclisi'nde büyük güçler, Sultan Abdülhamid'e "Ermenilerin güvenliğini Çerkeslerden ve Kürtlerden sağlama" talimatı verirken, bizzat Sultan Kürtlerin ve Çerkeslerin tüm Ermeni karşıtı eylemlerinin ana kışkırtıcısıydı.

Bunun en güzel kanıtı, 1891 yılındaki Berlin Meclisi'nin hemen ardından, onun emriyle, masrafları Osmanlı hükümetine ait olmak üzere, tamamı Kürtlerden oluşan ve kendi adını taşıyan "Hamidiye"  süvari kuvvetinin oluşturulmasıdır. 30 alaydan oluşuyordu ve Osmanlı ordu sisteminin bir parçası değildi, ancak Ermenistan'ın Yerznka-Erzincan şehrinde bulunan bağımsız bir askeri birlik olarak varlığını sürdürüyordu. "Hamidiye"nin asıl amacı aslında imparatorluğun her yerinde Ermeni pogromları gerçekleştirmekti.

Abdülhamid döneminde hükümet kültürel soykırım KÜLTÜRSİD uygulamaya başladı. Üstelik fiziksel imha taktiği zaman zaman dış koşullara veya başka sebeplere dayalı olarak cephanelikten kaldırılabilse bile, devlet öncülüğündeki kültürel soykırım Ermeni halkına karşı durmadı ve yüzyılı aşkın bir süre devam etti. Aynı zamanda Sultan, Anavatan, Batı Ermenistan ve Kilikya'da yaşayan Ermenilere doğrudan saldırmaya çalıştı ve onların varlığı için dayanılmaz koşullar yarattı. Ermeni halkına yönelik zulüm, soygun, yağma ve sivil halka yönelik şiddet yaygınlaşıyor. Bütün Ermeni bölgelerinde benzersiz bir Ermeni karşıtı rejim yaratılıyor. Ülke tam bir cehenneme dönüyor. Zamanın en büyük yayıncılarından biri olan Emile Dillon, "imha programının uygulanmasına yönelik ilk adım, insanları sistematik olarak yok etmekti" diye yazıyordu. Öncelikle en sert vergi politikasıyla uygulandı. Kafa vergisi ve askeri vergi özellikle ağırdı. Sultan ekonomik baskıları en ince siyasi uğraşlarla birleştirdi. Müslümanların Ermenilerin yaşadığı köy ve bölgelere yerleştirilmesi devlet politikası düzeyine çıkarıldı. Üstelik yerleşimciler on yıl süreyle askerlik hizmetinden muaf tutuluyor, bedava arsa ve maddi destek alıyorlardı. Bu kitlesel yeniden yerleştirmelerin tek bir amacı vardı: Ermenilerin yaşadığı bölgelerin ulusal yapısını değiştirmek, Ermenileri zayıflatmak, ekonomik açıdan vurmak ve kendi anayurtlarındaki Ermeni nüfusunu küçük bir yüzde haline getirmek. Ermeni vilayetlerine yalnızca savaşçı, gerici, yağmacı Kürt aşiretlerinin ve fanatik Kuzey Kafkasya aşiretlerinin yerleştiğini belirtmek gerekir.

“Batı Ermenistan Vahşi Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”