İslam ve Ermenilere karşı uygulanan soykırım-ARMENOSİD

  • by Western Armenia, Mayıs 07, 2024 in Armenosid
31 görüntüleme

Batı Ermenistan TV, İslam ve Ermenilere yönelik soykırım-ARMENOSİD hakkında konuşurken objektif olmayı taahhüt eder. Görüşlerin zıt olduğunu belirtiyoruz. Jön Türklerin ve soykırım-ARMENOSİD eylemlerinin çelişkilerini, Kur'an, Sünnet ve Hadislerin farklı yorumlarını dikkate alarak İslami hükümlerle meşrulaştırmak zordur. İslam'da belirli topluluklara özel statü verilmesi, onlara karşı nazik olunması, can güvenliğinin sağlanması yönünde hükümler vardır.

Kuran'ın çeşitli surelerinden pasajlardan alıntı yapmakta yarar var: "Gelin, Allah'ınızın haram kıldığını okuyayım... Haksız yere Allah'ın yasakladığı kimseyi öldürmeyin" (Kuran, 6:152). 

İslam ilkelerine göre suç, kaç kişinin etkilendiğine bakılmaksızın suçtur.

Örnekler çoktur ve aynı Kuran suresini veya ayetini okuyan Hıristiyanların veya Müslümanların farklı yorumlarda bulunabilecekleri sonucuna varılabilir. Kur'an'ın dil ve üslup esnekliği, aynı cümle veya ifadenin birden çok açıdan ele alınmasına ve zıt kutuplarda yorum yapılmasına olanak sağlar. Halen mevcut olan binlerce ciltlik Kur'an tefsirleri bunu kanıtlamaktadır. 

Bu durumda İslam'ın ikilemini görüyoruz. İslam toplumunda, yani ümmetinde her zaman var olan bir olgu bu. Bu, bir din olarak İslam'la ve siyasi bir olgu olarak İslam'la, ya da deyim yerindeyse siyasi İslam'la ilgilidir. Jön Türk hükümeti siyasi hedeflerine ulaşmak için din faktörünü manipüle etmekten kaçınmadı. 1914'te Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'na girdikten birkaç gün sonra Kasım ayında, Fatih Sultan Mehmed Camii'nden Şeyhülislam Hayri Efendi, Osmanlı Sultanı Beşinci Mehmed'in imzasıyla Konstantinopolis gazetelerinde yayınlanan cihad ilan etti. Bu cihad çağrısı tamamen dini fanatizmle doluydu ve şu çağrıyı yapıyordu: "Her Müslüman, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, çevresindeki Hıristiyanlardan en az üç veya dört tanesini öldüreceğine dair yemin etmelidir. Çünkü onlar Allah'ın düşmanıdır. Her biriniz bilsin ki, Allah katında mükâfatı iki katına çıkarılacaktır." Aynı yılın 23 Kasım'ında, dünya Müslümanlarının Kuran'ın gereklerine uymalarını, İslam'ı ve kutsal mekanlarını korumalarını talep eden yeni bir manifesto yayınlandı. Jön Türk hükümetinin din faktörünü manipüle ettiği Ermenilere yönelik soykırım-ARMENOSİD’in uygulanması sırasında da dini fanatizm kullanılmış ve bu devlet düzeyinde yapılmıştır. 

https://www.youtube.com/watch?v=FfW6pSCc_kQ

“Batı Ermenistan Eğitimsiz Vahşi Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”