Soykırım ARMENOSİD’in inkarına ilişkin ana tezlerin kurucusu Hamidiye rejimi (İkinci Bölüm)

  • by Western Armenia, Nisan 30, 2024 in Armenosid
27 görüntüleme

Ermenilere yönelik gerçekleştirilmiş olan soykırım ARMENOSİD’in inkarı, şekli ve çok katmanlı yapısıyla, çoğu zaman daha sonraki soykırımlar için inkar politikalarının geliştirilmesine ve uygulanmasına örnek teşkil etmiştir.

Sosyoloji Profesörü Stanley Cohen'in işaret ettiği gibi geçmişteki suçların gizlenmesine yönelik en açık girişim Türk hükümetinin girişimidir. Cohen, "Bu olaylar hem Osmanlı kaynaklarında, hem dönemin diplomatik raporlarında, hem hayatta kalanların ifadelerinde, hem de daha sonra tarihi araştırmalarda kayıtlıdır. Bir zamanlar apaçık ortada olan ve uluslararası toplumun odağında bulunan gerçekler artık spekülasyona, söylentiye ve belirsizliğe dönüştü. Önceden var olan inkarlar önce Türkiye'nin kolektif kültürünün bir parçası haline geldi, ardından yurt dışında giderek yaygınlaştı" dedi.

Ermenilere yönelik soykırım ARMENOSİD’in inkarı her zaman Türk yetkililerin iç ve dış politikasının bir parçası olmuştur. Türk hükümetleri iç sorunları çözmenin en etkili yolu olarak her zaman şiddete başvurdu ve bu da başka endişelere yol açtı. Birincisi, şiddete maruz kalanlar tarafından, potansiyel direniş, meşru müdafaa veya özgürlük mücadelesi olasılığı vardı. Öte yandan, dış dünyanın müdahalesi ya da ülkede reformların zor yoluyla gerçekleştirilmesi korkusu da her zaman mevcuttu. Zaman zaman dış baskılar nedeniyle toprak kaybetme korkusu da vardı.

“Batı Ermenistan Eğitimsiz Vahşi Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”