Soykırımın inkarına ilişkin ana tezlerin kurucusu Hamid rejimi (Üçüncü Bölüm)

  • by Western Armenia, Mayıs 01, 2024 in Armenosid
28 görüntüleme

Soykırımın inkarına ilişkin ana tezlerin kurucusu Hamid rejimi (Üçüncü Bölüm) 

Türkiye'de inkar siyaseti 1842-1918 yılları arasında yaşamış olan ve 1876-1909 yılları arasında II. Abdülhamid döneminde başlamıştır. 

Aslında Ermenilere yönelik soykırım-ARMENOSİD Jön Türkler döneminde değil, çok daha önce, II. Abdülhamid döneminde başlamıştı. Şiddet yöntemleri, suçların sistematik ve titizlikle işlenmiş  yapısı ve belirli vahşetler, daha sonra işlenen ve yasal olarak soykırım diye adlandırılacak olanlardan farklı değildi. Dahası soykırım-ARMENOSİD’in inkarının kökenleri de bu dönemde aranmalıdır. O dönemde ortaya çıkan ve yaygın olarak kullanılan ana tezler daha sonra çoğaltılmış, yeniden çalışılmış, rafine edilmiş ve bir sonraki dönemin koşullarına uyarlanmıştır. Daha sonra söylemin üslubu, tanımı, anlatım biçimi değişti ama içeriği büyük oranda korundu. İnkarcı tezlerden biri de her zaman şiddet, katliam ve toplu katliam mağdurlarının suçlanması olmuştur. Çoğu zaman olumsuz tezlerin iç içe geçtiğine dikkat edilmelidir.

Mesela II. Abdülhamid tarafından Gümüşhane, Karin-Erzurum, Bağeş ve Van vilayetlerindeki Ermeni katliamlarını-ARMENOSİD’i araştıran komisyonun başkanlığına atanan Sadeddin Paşa, Ermenilere hitaben şunları söylüyor: “Yanlış yola gidiyorsunuz, ölümü göze alıyorsunuz. Osmanlı devletinin bir temsilcisi olarak sizi bilgilendiriyorum. Reddedin, dört asırdır izlediğiniz yoldan ayrılmayın; sadakate elveda demeyin. Siz buna pişman olacaksınız. Ve olaydan sonra pişmanlıklar artık işe yaramaz. İstediğiniz ve elde etmeyi umduğunuz şeyin en ufak bir başarı şansı yok çünkü bu Avrupa'nın siyasi dengesine uymuyor."

“Batı Ermenistan Eğitimsiz Vahşi Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”