Artsakh’ın Dikranagert’teki Kültürel Soykırım

  • by Western Armenia, Kasım 01, 2023 in Kültür
122 görüntüleme

Gazeteci Sedat Memmedov, YouTube kanalında sıklıkla Ermeni karşıtı propaganda yapıyor. Böyle bir videoda Artsakh’ın Dikranagert'teki kraliyet kaplıcaları parkının barbeküye dönüştürülmesi özellikle gururla sunuluyor. Azerbaycanlılar, Dikranagert arkeolojik kazısı sırasında kazılan havuzun yanına beton bir platform inşa ederek, biri kazılan havuzun hemen kenarına olmak üzere barbekü ızgaraları yerleştirdiler. Sovyet yıllarında Azerbaycanlılar, 18. yüzyılın ortalarında su kaynaklarının yakınında inşa edilen kaleyi restorana dönüştürmüşler. Dolayısıyla tarihi-kültürel çevreyi kebapçı yerine dönüştürme uygulaması eski bir gelenektir. 2010 yılından bu yana, 44 gün savaşından önce, Dikranagert arkeoloji müzesinin kalede bulunduğunu ve kraliyet kaynakları park alanının iyileştirildiğini ve kültürel etkinlikler için bir platform olarak hizmet verdiğini unutmayın. 

Bakü, Dikranagert kraliyet parkını barbeküye çevirerek kültürel mirasın tarihselliğini ve bütünlüğünü Japonya'da 1994 yılında kabul edilen Nara belgesinden, kültürel mirasın özgünlüğüne ilişkin belgenin yanı sıra 2017 yılında Yeni Delhi'de ICOMOS tarafından kabul edilen belgeyi ve diğer uluslararası kuruluşların belgelerini ihlal ediyor, mirasın özgünlüğüne eşdeğer bir işlevle nesillere aktarılması fırsatından mahrum bırakıyor. Ayrıca, Silahlı Çatışma Durumunda Kültür Varlıklarının Korunmasına Dair 1954 Sözleşmesi'nin 4. maddesine ve 1999 tarihli Ek İkinci Protokol'ün 9.maddesinin  (c) bendine göre, kültürel varlıkta yapılacak herhangi bir dönüşüm ve kültürel varlıkta herhangi bir değişiklik yapılmak, kültürel, tarihi veya bilimsel kanıtları gizlemeyi veya yok etmeyi amaçlamak yasaktır. 

Bakü,  2001 yılındaki "Kültürel Çeşitliliğin Korunması Hakkında" ve 2005 yılındaki “Kültürel Kendini İfade Biçimlerinin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin” Sözleşmelerin hükümlerindeki yasaları ihlal ediyor. Kültürel mirasın işlevinin değiştirilmesi eylemiyle Bakü  aynı zamanda UNESCO'nun 2003 tarihli "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi"nin 11. maddesinin devletlerin kökenleri ve işlevleri ne olursa olsun somut olmayan miras değerlerine saygı duymasını gerektiren hükümlerini de ihlal etmektedir.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilere Karşı Mücadelede”