Bakü Artsakh’ta kültürel soykırım yürütüyor

  • by Western Armenia, Şubat 06, 2024 in Kültür
49 görüntüleme

Azerbaycan sosyal medya platformlarında yayınlanan fotoğraflarda Vankasar kilisesinin haçı eksik. 

Bu durumu Hayk Kültür Ombudsmanı'nın Facebook sayfasından öğreniyoruz.

"Bu kilise aynı zamanda Azerbaycan'ın devlet propaganda makinesi tarafından Ağvan kilisesi olarak tanıtılmaktadır. Bu gerçek, Azerbaycan'ın işgal altındaki Artsakh'ta devlet düzeyinde kültürel soykırım yaptığını bir kez daha kanıtlıyor.

1954 Lahey Sözleşmesinin 4. maddesi, kültürel mirasa karşı her türlü vandalizm, hırsızlık, soygun, zimmete geçirme, düşmanlık ve misilleme eylemlerini yasaklamaktadır. 1954 tarihli Birinci Lahey Protokolüne göre işgal altındaki topraklarda kültürel veya manevi değerlerin yok edilmesi yasaktır.

Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nın 7 Aralık 2021'deki kararıyla Ermeni kiliselerine saygısızlık edilmesinin yasaklandığını hatırlatmak gerekiyor. "Azerbaycan, Ermeni kültürel mirasına karşı gerçekleştirilen vandalizm ve saygısızlık eylemlerini önlemek ve cezalandırmak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür..." 

(International Court of Justice, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Armenia v. Azerbaijan), 7 December 2021, No. 2021/34)։

Ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin 2583 sayılı kararıyla, Ermeni kültürel değerlerinin inkar edilmesi ve bunların Ağvanlara ait olduğunun bir "Azerbaycan kurgusu" olarak kabul edildi (AB Parlamenter Asamblesi, Doğu Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmanın insani sonuçları / Artsakh-Dağlık Karabağ çatışmasının çözümü, (2021)deki 2391, Madde 18.4)" notunda belirtiliyor. 

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”