Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine

  • by Western Armenia, Haziran 15, 2023 in Kültür
108 görüntüleme

Batı Ermenistan televizyonu “westernarmeniatv”, Ermenistan Tarihi Müzesi’nde yer alan 18.- 20. ve , XVI. ve XVII. yüzyıllara ait çeşitli Ermeni geleneksel takı koleksiyonlarının örneklerini sunuyor. Bunlar çeşitlerine, uygulama şekillerine, hazırlanış yerlerine ve zamanlarına göre sınıflandırılmaktadır. 

Yukarıda belirtilen yüzyıllarda, Ermenistan'ın ve Ermeni dünyasının farklı bölgelerinde (Van, Muş, Bayazet, Sivrihisar, Sebastia, Şabin-Karahisar, Alaşkert, Malatya, Bitlis, Karin vb.) Ermeni genç kızlar, anne olan ve saygın bir yaşa ulaşmış kadınlar Ermeni usta kuyumcular tarafından yapılan mücevherleri taktı. XVIII.-XX. yüzyıllara ait takılar altın, gümüş ve değerli olmayan metaller ve alaşımlardan yapılmış. Takılarda metal parçalar ile uyumlu boncuklar için doğal taşlar, kehribar, inci, mercan, sedef, cam vb. kullanılmıştır.

Müzenin mücevher koleksiyonu uzun yıllar boyunca toplanmıştır: bir kısmı Ermeni Etnografya Derneği tarafından buraya getirilmiş, bir kısmı etnografik araştırma gezileri ve satın alma yoluyla elde edilmiş ve bir kısmı da bağışçılar sayesinde müzeye ulaşmıştır.

Batı Ermenistan’da üretilen mücevherlerin önemli bir kısmı esas olarak "Kardeş Yardımı" fonlarıyla satın alan Eçmiadzin Müzesi'nden Ermenistan Cumhuriyeti Tarih Müzesi'ne devredildi. Ne yazık ki bu mücevherlerle ilgili bilgiler eksiktir çünkü çoğu sürgün edilmiş  insanlardan zor şartlar altında elde edilmiştir. Hatta bazı takıların kullanım şekli bilinmiyor, bazen bunların isimleri yabancı dillerde geçiyor.

Takı sadece bir lüks eşyası değil, bir milletin estetik algılarının, düşünce tarzının, duygularının, zevklerinin ve tarzının ifadesidir ve etnik grubun fikirleri, dünya görüşü, örf ve adetleri, gelenekleri, ritüelleri ve bayramları ile doğrudan ilişkilidir.

Mücevher, çok uzak olmayan atalarımızın düşünme biçimi, ruhu ve inançları hakkında çok şey anlatır. Takılar, Ermeni gümüşçülük ve kuyumculuk hakkında fikir veriyor, çünkü Ermeni ustaların eserlerini sergiliyor. Mimari, müzik, minyatür ve diğer tüm sanat dalları gibi kuyumculuk sanatı da ulusaldır.

“Batı Ermenistan Dünya Sanatının Liderlerindendir”