Batı Ermenistan’da Kültür: rölyef

  • by Western Armenia, Şubat 25, 2022 in Kültür
200 görüntüleme

Ermeni halkı, kökleri Taş Devrine dayanan en eski ve en zengin rölyef sanatına sahiptir. 

O zamandan beri Batı Ermenistan'da çeşitli motiflere sahip kabartmalar bulunmuştur. 

Ermeni heykeltraşlığının en eski ve en değerli anıtlarından biri, dekoratif motifleriyle "Ejderha" (Vişap) adı verilen taş anıttır. 

Garni'deki Dırtat tapınağı, pagan süslemelerinin eşsiz bir anıtıdır. 

Orta Çağ'da rölyef sanatı, kentsel gelişim ve tapınak inşaatı sayesinde gelişti ve haçkar anıtları gibi şaheserler yaratılmıştır.

Ermeni rölyef sanatında oyma, kabartma ve dökümle oluşturulan eski ve yeni süs motiflerinin büyük yeri vardır.

“Batı Ermenistan Sanatta Bir Zirvedir”