Batı Ermenistan’daki Ermeni kültürüne karşı soykırım

  • by Western Armenia, Aralık 14, 2022 in Kültür
115 görüntüleme

Hukuçu Raphael Lemkin'e göre soykırım, yalnızca ulusal veya dini bir grubun fiziksel olarak yok edilmesi değil, aynı zamanda ulusal-manevi kültürünün de yok edilmesidir.

Birçok gerçek, Batı Ermenistan'daki Ermeni nüfusuna yönelik kitlesel katliamlar ve sürgünün yanı sıra, Jön Türk hükümetinin Ermeni medeniyetinin maddi kanıtlarını kasıtlı ve planlı bir şekilde yok ettiğini kanıtlıyor. Ermeni halkının tarihi ve kültürel mirasıyla ilgili olarak Jön Türklerin benimsediği imha politikası, Ermeni varlığının istenmeyen tanıkları olarak görüldükleri için Cumhuriyet Türkiye'sinde de devam etti.

Türkiye'de 1920'lerden beri Batı Ermenistan'ın yer adlarını değiştirme süreci  de başladı. Ermeni coğrafi yer adları Türkçe adlarla değiştirilmiştir.

UNESCO'nun 1974 verilerine göre, 1923'ten sonra ayakta kalan 913 Ermeni tarihi-mimari anıtından 464'ü tamamen yok edilmiş, 252'si harap, 197'si ise tamamen restorasyona muhtaç durumdadır.

Ermeni kültürel mirasının yok edilmesi veya sahiplenilmesi, Türklerin Ermenilere yönelik soykırım ARMENOSİD politikasının devamıdır.

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”