BBC Travel, Ermeni alfabesi hakkında bir makale yayınladı

  • by Western Armenia, Şubat 10, 2024 in Kültür
64 görüntüleme

BBC Travel, Ermeni alfabesi hakkında bir makale yayınladı. 

"1600 yıllık alfabe Ermeni kimliğini nasıl oluşturdu?" başlıklı makalenin yazarı Sugato Mukherji, Ermeni alfabesinin sadece bir yazı sistemi olmadığını söylüyor. Aynı zamanda matematiksel hesaplamalar yapmak ve takvim tarihlerini kaydetmek için kullanılan bir sayı sistemi olmasının yanı sıra ulusal gururun da simgesidir. 

Gazeteci, yazısında Ermeni alfabesi anıtı ve Matenadaran ziyaretine ilişkin izlenimlerini de paylaştı. 

Mukherji "Ermeni harflerinin estetik formlarının halk sanatlarında ve hat sanatında uzun süredir kullanılması nedeniyle UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine dahil edildiğini biliyordum. Ama o zarif, sanatsal harf resimlerinin aynı zamanda gizli kodlara, kriptografiye ve gizli özelliklere sahip olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. 36 harfin tümü yalnızca alfabenin bir parçası olmakla kalmaz, aynı zamanda alfabedeki sıralarına bağlı olarak atanmış bir sayısal değere de sahiptir. Alfabenin harfleri dört sütun ve dokuz satır halinde düzenlendiğinde, her sütundaki harfler sırasıyla bir, on, yüz ve bin rakamlarını temsil ediyor" diye yazdı. 

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”