Ermeni halısının özellikleri

  • by Western Armenia, Ocak 31, 2023 in Kültür
410 görüntüleme

Ermeni Platosu, halı dokumacılığının eski merkezlerinden biridir. Ermeni halısı farklı zamanlarda ve bölgelerde farklı isimler almıştır. Zengin halı sanatıyla tanınan Karin şehrinin Arapça adı olan Kalikala'dan gelen halının bir diğer adı olan khali veya gali de dikkat çekicidir. 

Ermeni halıları kırmızı, beyaz, mavi, yeşil, sarı ve bunların çeşitleri nedeniyle ahenkli renklere sahiptir. Sarı renk sarı çiçeklerden, kırmızı renk Vordan Garmirden, yeşil renk ise ceviz kabuğundan elde edilmiştir. Siyah rengini nar kabuğundan aldılar. Orta Çağ'da Ermeni halılarının ünü büyük ölçüde Vordan Garmir boyadan elde edilen tonlardan kaynaklanmaktadır ve bu nedenle Arap Halifeliği döneminde Ermeni halılarına "kırmızı halı" da denildi.

Ermeni halılarının özelliklerinden biri de ham madde olarak kullanılan "balbas" cinsi koyunların yünü ile Ankara keçisinin yünüdür. Pamuk ve ipek ipliği yetiştiriciliğinin geliştiği bölgede pamuk ve ipek ipliği de yaygın olarak kullanılıyordu. Ermeni halılarının en önemli özelliği süslemelerdir, çünkü hiçbiri anlamsız dokunmadı, her süslemenin kendi anlamı ve önemi vardır. Ermeni halıları çok sayıda ritüel, resimsel ve ideolojik süslemeler taşır. Bu süslemeler heykel, minyatür, mimari ve gümüşçülükte de yaygın olarak kullanılmıştır.

Farklı halı türleri Batı Ermenistan’ın eyaletlerinde yaygındı ve soykırım ARMENOSİD  yıllarında yerli Ermeniler başka ülkelere göç etmeye zorlandıklarında, o kültür dalını da yanlarına alarak diğer ülkelerin kültürlerini geliştirmeye devam ettiler. 

“Batı Ermenistan Kültürün Anayurdudur”