“Gardman-Şirvan-Nahiçevan” Pan-Ermeni kuruluşu, Bakü’nün Ermeni kültürel mirasının korunması konusundaki sistematik histerisine yanıt verdi

  • by Western Armenia, Aralık 02, 2023 in Kültür
114 görüntüleme

"Gardman-Şirvan-Nahcivan" adlı pan-Ermeni birliği, Ermeni kültürel mirasının Bakü tarafından korunması konusundaki sistemik histeriye yanıt vererek, varlığının yüzüncü yıldönümünde Bakü sadece mükemmel etnik temizlik uygulamasıyla değil, aynı zamanda kültürel soykırımı ve bu suçu ve sorumluluğu ustaca reddetme isteğiyle de ünlü olmayı başardı. 

Birliğin yayınladığı bildiride ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Azerbaycan devletinin kuruluşundan bu yana tarihi Gardman, Şirvan ve Nahiçevan topraklarındaki Ermeni kültürel mirası ontolojik bir katliam dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

Ne yazık ki son on yılda, Azerbaycan'ın devlet düzeyinde sahip olduğu derin ırksal ve dinsel ayrımcı bilincin bir sonucu olarak, Ermeni Hıristiyan kültürel mirasının en vahşi yöntemlerle gasp edilmesine, saptırılmasına veya tamamen yok edilmesine tanık olduk. 1998-2006 yılları dönemde Azerbaycan ordu birliklerinin doğrudan katılımıyla, maddi sanatın eşsiz örnekleri olan Cuğa Ermeni mezarlığının binlerce eşsiz haçkarı ve mezar taşları imha edildi ve mezarlık alanı atış poligonuna dönüştürüldü. Azerbaycan suçunu kabul etmiyorsa neden uluslararası kuruluşların durumu yerinde incelemesine izin vermiyor?  Cevap çok basit. Gerçeği inkar etmenin mümkün olmadığı noktada zalim yasaklama ve gölgeleme yöntemleri imdada yetişiyor. Hatırlatmış olalım ki 2021 yılında BM Uluslararası Adalet Divanı geçici önlemlerin uygulanmasına ilişkin 7 Aralık tarihli kararı, Azerbaycan'ın kiliseler ve diğer ibadet yerleri, anıtlar, doğal alanlar, mezarlar ve diğer eserler de dahil olmak üzere Ermeni kültürel mirasına karşı işlenen tüm vandalizm ve saygısızlık eylemlerini önlemek ve cezalandırmak için gerekli tüm önlemleri almasını gerektiriyordu.  Ancak böyle bir karardan sonra bile Azerbaycan'ın eylemlerine engelsiz devam etmesi, Şuşi'deki Aziz Ghazançetsots Kilisesi'nin "yeniden inşası" nedeniyle kimlik çarpıtması, Şuşi’deki “Yeşil Kilise” diye anılan Kutsal Vaptisçi Hovhannes kilisesine yapılan vandalizmi, Şuşi’deki tarihi Ermeni mezarlığından otoyolu geçirilerek çok sayıda mezar taşı hasar görmesi veya tamamen yok edilmesi ile açıkça kanıtlanmaktadır. Bu tür barbarca davranışlar artık bizim ve dünya için yeni değil, çünkü Şuşi'deki Ermeni mezarlığına yapılan saygısızlıktan önce, Azerbaycan'ın hoşgörüsüzlüğünün savaş makinesi Bakü’de bulunan Montino Ermeni mezarlığının üzerinden geçmiş ve onu neredeyse tamamen ortadan kaldırmıştı. Bu sıra, Azerbaycan'ın etnofobik siyaset kompleksini aşıp, dünya insanlık standartları ve karşılıklı saygıyla uzlaşıncaya kadar uzatılabilinir."

“Batı Ermenistan Barbar Türk İstilacılarına Karşı Mücadelede”