Gümrü, Ermeni Vartavar bayramına davet ediyor

  • by Western Armenia, Temmuz 15, 2023 in Kültür
105 görüntüleme

Gümrü Belediyesi herkesi 16 Temmuz günü saat 13:00'te Ermeni Vartavar bayramına katılmaya davet ediyor. 

Bu bayram çok derin köklere sahip ve kendine has ritüel mutfağı, şarkıları ve törenleri ile büyük bir ihtişamla kutlanmıştır. Bugün en sevilen yaz  bayramının tarihini sunuyoruz. Vartavar, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin beş bayramından biridir ve bir hafta önce perhiz tutulur. Ertesi Pazartesi, ölenlerin anma mezarlık günüdür.

Vartavar, su, aşk, güzellik tanrıçası Astğik ve doğurganlık tanrıçası Anahit'i onurlandıran pagan Ermeniler tarafından antik çağlarda kutlanıyordu. Bayram gününde köylüler genellikle tarla çalışmalarını bitirir ve tanrıçalara yağmurlar ve hasat için teşekkür ederlerdi. Ayrıca tarlaların kuraklıktan, böceklerden ve çeşitli afetlerden korunmasını istediler. Köylüler yakındaki dağlara, nehirlere ve pınarlara gidip kurban kesiyor, kutsal Mehyanlara başaklar 

hediye ediyordu, evleri ve hayvanları çiçekler ve ağaç dallarıyla süslüyordu. Ayrıca bayram, özel yemekler hazırlayarak, birbirlerine çiçek vererek ve güvercin uçurarak kutlanırdı. Ancak şenlikler bununla sınırlı kalmayıp ziyafetler, şarkılar ve oyunlar ile devam ediyordu. Hristiyan geleneğine göre bayram, İsa Mesih ile ilişkilendirilir ve Baytsarakerputyun veya Aylakerputyun Günü olarak adlandırılır. Hazreti İsa öğrencileriyle birlikte Tabor Dağı'na çıkar. Havariler yorgunluktan ve sıcaktan uykuya dalarlar. O zaman İsa’nı üzerine  bir ışık  şner ve  tüm dağı aydınlatır.  Havariler, öğretmenlerinin başkalaşımını  görüyorlar.

“Batı Ermenistan Tarihin Derinliğidir”