Kültürel Soykırım

  • by Western Armenia, Aralık 01, 2023 in Kültür
96 görüntüleme

Eylül 2023'teki saldırgan askeri operasyonlar ve Artsakh'ın tamamen nüfusundan arındırılmasının ardından Bakü, etnik köken temelinde Ermeni kültürel değerlerini yok etmeye devam ediyor. 

Bütün bunların kanıtı ise Stepanakert yakınlarındaki Daşuşen köyü yakınındaki tepelerden birinde 50 metrelik ışıklı haçın düşmesiydi ki bu sadece kültürel değere değil, tüm Hıristiyan Ermeni toplumuna da darbe indirmişti. Düşen haçın videosu ilk olarak Ukraynalı Strana.ua'nın Telegram kanalı tarafından yayınlandı. Haç, Artsakh'ın kurtuluşu ve savunması için şehit düşen askerlerin anısına 9 Mayıs 2017'de dikilmişti. Avrupa bölgesinin ikinci en yüksek dağı olması, Artsakh'ın başkenti Stepanakert'in her tarafından görülebilmesi, gece bile görülebilmesini sağlayan özel ışıklarla aydınlatılması, küresel kültürel çeşitliliğe katkı sağlıyor. 

Diğer uluslararası anlaşmaların da temelini oluşturan ve ilk maddesinde şu şekilde tanımlanan 1954 tarihli Lahey Sözleşmesi'ne göre: Kültürel değer "...kökeni veya sahibi ne olursa olsun, dini veya seküler doğalarına bakılmaksızın mimari, sanat veya tarih anıtlar her insan için büyük önem taşıyan taşınır veya taşınmaz mirastır." 1954 tarihli "Silahlı Çatışma Zamanlarında Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin" Lahey Sözleşmesinin 4. maddesine göre, kültürel mirasa karşı her türlü vandalizm, hırsızlık, soygun, zimmete geçirme, düşmanlık veya misilleme eylemi yasaktır. 1954 tarihli Birinci Lahey Protokolüne göre işgal altındaki topraklarda kültürel veya manevi değerlerin yok edilmesi yasaktır.

Kültürel mirasın kasıtlı olarak yok edilmesine yönelik bu tür bir politika, UNESCO'nun 2003 tarihli "Kültürel Mirasın Kasten Yok Edilmesine İlişkin" bildirgesinde de kınanmaktadır.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”