Kültürel soykırım 

  • by Western Armenia, Kasım 08, 2023 in Kültür
78 görüntüleme

Çok sayıda belge, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermeni nüfusuna yönelik kitlesel katliamlar ve sürgünlerin yanı sıra, Jön Türk hükümetinin kasıtlı ve planlı olarak Ermeni medeniyetinin maddi kanıtlarını yok etmeye çalıştığını kanıtlıyor. Kilisenin ve inancın Ermeni halkının yaşamındaki rolünün farkına varan Türk hükümeti, kasıtlı olarak Ermeni din adamlarını öldürdü, kiliseleri ve manastırları yok etti, binlerce ortaçağ el yazması, kilise mülklerine el koydu. Ermeni katliamlarının Arap görgü tanıklarından avukat Fayez el Ghosein anılarında şöyle yazıyor. "...Ermeni katliamlarından sonra hükümet, terkedilmiş mülklerin satışıyla ilgilenen komisyonlar oluşturdu. Ermeni kültürel değerleri en ucuz fiyata satılıyor... Bir keresinde bu eşyaların satışının nasıl organize edildiğini görmek için bir kiliseye gitmiştim. Ermeni okullarının kapıları kapalı. Bilim kitapları Türkler tarafından piyasada peynir, hurma ve ayçiçeği paketlemek için kullanılıyor."

1912-1913'e göre Konstantinopolis Ermeni Patrikhanesi tarafından derlenen ve Türk hükümetine sunulan resmi tarih yazımına göre, Osmanlı İmparatorluğu'nun tamamındaki Ermeni kilise ve manastırlarının sayısı (IV.-V. Yüzyıllara ait benzersiz erken Hıristiyan anıtları dahil) 2000'i aşıyordu. soykırım sırasında çoğu yağmalandı, yakıldı ve yok edildi. 

Jön Türklerin Ermeni halkının tarihi ve kültürel mirasına ilişkin yok etme politikası, Ermeni varlığının istenmeyen tanıkları olarak görüldükleri için bugün bile devam etti.

1920'lerden beri işgal altındaki topraklarda Batı Ermenistan'ın yer adlarının değiştirilmesi süreci de başladı. Şu anda Batı Ermenistan'daki yer adlarının %90'ından fazlası Türkçeleştirilmiştir. Ermeni coğrafi isimlerinin yerine Türkçe isimler konuldu, yüzlerce mimari eser sistematik olarak yok edildi veya Ermeni kimlikleri etkisiz hale getirildi.

UNESCO'nun 1974'teki verilerine göre, 1923'ten sonra ayakta kalan 913 Ermeni tarihi-mimari eserinden 464'ü tamamen yok olmuş, 252'si harap durumda, 197'si ise tamamen onarılmaya ihtiyaç duyuyor.

Ermeni mimari yapıları sürekli olarak havaya uçurulmakta, Türk ordusunun askeri tatbikatlarında hedef olarak kullanılmakta ve inşaat malzemesi olarak taşlar kullanılmaktadır. Bazı kırsal bölgelerde ahır, depo ve hapishane olarak hizmet veriyorlar. Pek çok durumda Ermeni kiliseleri camiye dönüştürüldü.

Ermeni kültürel mirasının yok edilmesi veya gasp edilmesi, Türkiye'nin Ermenilere yönelik soykırım ARMENOSİD politikasının devamıdır.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İstilacılarına Karşı Mücadelede”