Kültürel soykırım KÜLTÜRSİD

  • by Western Armenia, Nisan 24, 2024 in Kültür
28 görüntüleme

"Kafkasya Mirasını İzleme" girişiminin uydu izlemesi sonucunda Şuşi’nin Ghazançetsots ve Eski Mezarlığı'nın 4 Nisan'da tamamen yıkıldığı ortaya çıktı. Mezarlığın yıkımı, 18. ve 19. yüzyıllara ait çok sayıda mezar taşının tahrip edildiğinin kaydedildiği Ekim 2023'te başladı.

İşgal altındaki topraklarda tarihi mezarlıkların yok edilmesi Azerbaycan'ın politikasının açık bir  yönüdür, çünkü söz konusu politikanın bir sonucu olarak Mets Tağer, Sğnakh, Şuşi’nin Kuzey ve Yerevan kapılarındaki mezarlıkların yanı sıra Vazgenaşen köyü yakınındaki mezarlık da zaten yok edildi. 

Silahlı Çatışma Zamanında Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin 1954 Lahey Sözleşmesi'nin 4. Maddesine göre, kültürel mirasa karşı her türlü vandalizm, hırsızlık, soygun, zimmete geçirme, düşmanlık ve misilleme eylemleri yasaktır. 1954 tarihli Birinci Lahey Protokolüne göre işgal altındaki topraklarda kültürel veya manevi değerlerin yok edilmesi yasaktır. 

Kültürel mirasın kasıtlı olarak yok edilmesine yönelik bu tür bir politika, UNESCO'nun 2003 tarihli "Kültürel Mirasın Kasten Yok Edilmesine Dair" bildirgesinde de kınanmaktadır. 

Roma Statüsünün yorumuna göre, etkilenen "kişiler" arasında ölen kişiler de göz önüne alındığında, bir mezarlığın tahrip edilmesinin kişisel haysiyete karşı bir suç olarak kabul edilebileceğini belirtmek önemlidir. Bu anlamda mezarlıkları yok ederek cesetlere saygısızlık etmenin, ölen kişinin kültürel gömme pratiğini ihlal etmenin kişisel onuruna hakaret olarak değerlendirilebileceğini belirtmek gerekir. Mezarlıkların tahrip edilmesi Artsakh Ermenilerinin kültür hakkını ihlal etmekte, onların anılarını korumalarını engellemektedir. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 27. maddesinde ve 1966 BM Ekonomik, Siyasi ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'nin 15. maddesinde yer alan kültür hakkının temel bir hak olduğunu hatırlatalım. Mirasa erişim eksikliği ve bunun sonucunda geleneksel cenaze törenlerinin gerçekleştirilememesi, toplulukları kendi törenlerini canlı tutma becerisinden mahrum bırakabilir, dolayısıyla doğmamış çocukların kendi yaşam tarzlarına göre yaşama haklarını ihlal edebilir.

Ve son olarak Batı Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin sizi 27 Nisan saat 12:00'de gerçekleştirilecek olan Ermenilere karşı uygulanan soykırım ARMENOSİD kurbanlarını anma törenine katılmaya davet ettiğini hatırlatalım.

Etkinlikte Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamian da bir konuşmada bulunacak.  Giriş serbesttir.

www.westernarmenia@gmail.com

“Batı Ermenistan Eğitimsiz Vahşi Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”