Kültürel soykırım 

  • by Western Armenia, Kasım 03, 2023 in Kültür
102 görüntüleme

Bakü, 2020 savaşının ardından, daha önce "21. yüzyılın en korkunç kültürel soykırımı" olarak formüle edilen politikasına yeni bir ivme kazandırarak, Artsakh'taki Ermeni varlığının tüm izlerini her zamankinden daha aktif bir şekilde sildi.

Ermeni kültürel mirasına yönelik saldırı, yalnızca türbe ve anıtların yok edilmesiyle değil, aynı zamanda tarihi gerçeklerin çarpıtılması yoluyla da gerçekleştiriliyor. Yeterliliğin sınırlarını ve her türlü kısıtlamayı tamamen göz ardı eden Bakü, Doğu Ermenistan topraklarını bile ihlal ediyor, Sünik ve Yerevan'ı tarihi Azerbaycan toprakları ilan ediyor ve Doğu Ermenistan'ı, dünya siyasi haritasından silecek yeni bir savaşla tehdit ediyor.

Bakü, Büyük Hayk’ın Sünik eyaletinin güney kesimine sonradan verilen isim olan Zangezur örneğinde olduğu gibi yer adlarının saçma etimolojilerini sunarak akademik düzeydeki iştahını haklı çıkarmaya çalışıyor, ancak Bakü bunu iddia ettiği gibi Türk kabilesi olan “Zangi” kabilesine dayandırıyor. Bazen Zangezur'un yerli Azerbaycan veya Ağvan toprağı olduğu gibi yanıltıcı ifadelerle iç içe geçen bu tür yorumlar, yalnızca 2020 savaşının hemen ardından yapılan agresif videolara değil, aynı zamanda önceki onyılların yer adı çalışmalarına ve sözlüklerine de yansıyor. Bu yaklaşım sadece temelsiz değil, aynı zamanda çıkış noktasından itibaren bilime de aykırıdır, çünkü her türlü Ermeni unsurunu inkar etme eğilimine dayanmaktadır. 

Doğu Ermenistan'da Zangibasar, Zangitapa, Zangila/Zangelan ve Zangiler gibi Zang bileşenini içeren birkaç yer adı olduğu doğrudur ve bunlardan bazılarının ikinci bileşeninin Türk kökenli olduğu düşünülebilir, ancak bunlar daha yeni yer adlarıdır. Bu adlar bu topraklarla ilgili tarihi belgelerde kayıtlı değildir ve Zengezur ile hiçbir ilgisi yoktur. En eski zamanların tarihi belgelerinden başlayarak modern döneme kadar Ermeniler, Artsakh, Sünik ve Ermeni vilayetlerinin kısmen Utik ana etnik nüfusunu oluşturuyordu. Birçok tarihi kaynak, mimari anıt, taş yazıtlar, el yazısı kayıtlar, yer adları vs. ile kanıtlanmaktadır.

Syunik ve Artsakh, yedinci yüzyıl "Coğrafya"sında Büyük Ermenistan'ın sırasıyla dokuzuncu ve onuncu eyaletleri olarak temsil ediliyor. "Kanyon, vadi, dere yatağı" anlamına gelen dzor kökünü içeren birçok Ermenice yer adı vardır. Bu, yerli Ermeni kökenli bir kelimedir ve 5. yüzyıldan beri bibliyografyada belgelenmiştir. Doğu Ermenistan'daki tarihi-coğrafi bölgenin yeni adı olan ve tarihi Ermenistan'ın Syunik dünyasının (vilayetinin) güney kısmına karşılık gelen Zangezur da öyle. Daha önce Goris civarı, nehir ve dağlar olarak anılan Dzagedzor, coğrafi kapsam açısından genel olarak modern Zangezur'a karşılık geliyor.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İstilacılarına Karşı Mücadelede”