Micink: Akhalkalak’ta Gata festivali düzenlendi

  • by Western Armenia, Mart 17, 2023 in Kültür
146 görüntüleme

Medz Bahk-perhizin ortasına denk gelen  Micink günü olan 15 Mart’ta Cavakhk’ın hemen hemen tüm kiliselerinde “Ermeni Gata” festivali düzenlendi. 

Micink adı Medz Bahk- perhizin tam orta gününe verilir ve bu bayram anlamına gelmez.  Perhiz’in 24. günü veya 4. Çarşamba gününe denk gelir. Halk geleneğine göre, Ermeni  ev hanımları gata pişirip içine bozuk para koyarlar. Sikke kime düşerse o yıl başarılı olur.  Bu güzel girişim Cavakhk’ta uzun zamandır beklenen bir geleneğe dönüştü ve farklı yerleşim yerlerinden birçok insanı etrafına topluyor.

Festival bu yıl Akhalkalak’taki Surp Haç Kilisesi’nin avlusunda düzenlendi. Festivalde Akhalkalak’ın çeşitli kurumlarını temsil eden kadınlar pişirdikleri  gatalarını sundular.

“Batı Ermenistan Gelenek-Göreneklerine Bir Toplumdur”