Nazeli Margaryan’ın “Ermeni Dilinin Yaşı ve Takvimin Başlangıcı Üzerine” adlı kitabı yayınlandı

  • by Western Armenia, Şubat 14, 2023 in Kültür
118 görüntüleme

Ermeni edebiyat eleştirmeni, filoloji bilimleri adayı, doçent Nazeli Margaryan'ın "Ermeni dilinin yaşı ve Takvimin kökeni üzerine" adlı çalışması yayınlandı.

Kitapta yazar, modern dünya bilim camiasının iyi tanıdığı dilbilimcilerin, arkeologların, genetikçilerin ve antropologların çalışma ve gözlemlerini birleştirerek ve bunlara Anania Şirakatsi'nin matematik ve takvim hesaplamalarında belirtilen sayıları ekleyerek şu sonuca varmıştır: Ermeni dili gerçekten Hint-Hitit proto-dilinin doğrudan nesli olarak kabul edilebilir.

Çalışmada öncelikle konuyla ilgili araştırmacıların bir takım argümanları ortaya konuldu, ardından Ermenilerin atası olan Torgom'un evinden gelen Ermeni soyunun doğum belgesi sunulmaktadır.

Nazeli Margaryan, Yerevan Devlet Üniversitesi Ermeni Filolojisi Fakültesi'nden mezun oldu. 2001 yılında aynı kurumda "Heinrich Heine ve Ermeni edebiyatı" konulu doktora tezini savundu. Nazeli Margaryan'ın bilimsel çalışmaları Ermeni çalışmaları üzerine yapılıyor.

“TC’de Herkes Birgün Bakırköylük Olacak”