Stepanakert ile ilgili bir tarihi yalan daha

  • by Western Armenia, Ocak 27, 2024 in Kültür
62 görüntüleme

İşgal altındaki Stepanakert şehrinin stadında konuşan Bakü Devlet Başkanı İlham Aliyev, "Hankendi (Stepanakert) eski bir Azerbaycan bölgesidir. Bu köy Karabağ Hanı tarafından kurulmuş ve daha sonra Bakü'nün fonlarıyla Azerbaycanlı mimarlar ve inşaatçılar tarafından büyük bir şehir yaratılmıştır” dedi.

Bakü başkanının konuşması, tarihi gerçeklere dair bariz tahrifatlar ve çarpıtmalar içeriyor. Stepanakert şehrinin yanı sıra Batı Ermenistan'daki birçok yerleşim yerinin kimliğinin ve tarihinin "Türkleştirilmesinin" bu ülke rejiminin Ermeni karşıtı politikasının bir parçası olduğu açıktır.   

19. yüzyıl Ermeni kaynakları, Rus İmparatorluğu'nun resmi belgeleri, yerleşim yerlerinin nüfusunun etnik bileşimi, işgali, toprak ağası ilişkilerinin bulunduğu Stepanakert şehrinin kuruluşu, gelişimi ve inşası hakkında geniş miktarda bilgi içermekte, vergiler vs. ayrıntılı olarak sunulmaktadır.  Ermeni kaynaklarına göre, modern Stepanakert şehrinin idari topraklarında birkaç Ermeni köyü vardı: Vararakn, Pahlul, Krkjhan vb. 18. yüzyılın sonlarında Şuşi hanlarının kışlık ikametgahı, "Hanınbağ" yani hanın bahçesi olarak anılan bugünkü Stepanakert'in kuzeydoğu tarafında kurulmuştur.    

Bu bölgeler Şuşi Hanları ve aile üyelerinin kişisel mülkü haline gelir. 

Yukarıda adı geçen topraklar aynı zamanda bir hanlık arazisi-han köyü haline gelen ve Hankendi'nin tam anlamıyla han köyü olarak anılmaya başlanan Ermeni yerleşimi Vararakn'ı da içeriyordu. 19. yüzyılın 20'li yıllarında Vararakn'ın nüfusu oldukça azalmış, resmi Rus belgelerinde sadece 40 Ermeni ailesi ve onların papazından bahsediliyor ve daha sonra nüfus Şuşi'ye taşınınca köy terk ediliyor.

Yakın gelecekte Batı Ermenistan TV'de Stepanakert'in Ermeniliğini kanıtlayacak tarihi incelemeler yayınlanacak.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”