Ürdün’ün Orta Çağ kalesinde bulunan Ermenice yazıtlarla ilgili yeni ayrıntılar

  • by Western Armenia, Aralık 14, 2023 in Kültür
108 görüntüleme

Yerevan Devlet Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölüm Başkanı, Tarih bilimleri doktoru Profesör Hamlet Bedrosyan, 13 Aralık'ta üniversitede verdiği derste, Ürdün'deki Şobak kalesi keşif gezisinde arkeolojik araştırmalar sonucunda bulunan ve yeni keşfedilen Ermeni yazıtları hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

"Ürdün'de Yeni Keşfedilen Ermeni Yazıtları" başlıklı konferansta, 12. yüzyıldan kalma kalenin kazı çalışmalarını yürüten Floransa Üniversitesi heyetine bizzat davet edildiğini, Haçlılar tarafından inşa edilen kilisenin avlusunda bulunan Ermenice yazıtlı iki levhayla tanıştığını ve keşfin koşullarını incelediğini” anlattı.  

Hamlet Bedrosyan konuşmasında, Floransa Üniversitesi Ortaçağ Arkeolojisi Bölümü ile 10 yılı aşkın süredir işbirliği yaptığını kaydetti. İpek Yolu'nun Vayotsdzor bölümü araştırıldı. Bedrosyan, Vayots Dzor'un Moğol yönetimindeki özel rolünü anlatan "Yeğigis" adlı kitabının yakın zamanda yayınlanacağını da kaydetti.  

"Ermeni-İtalyan heyeti üçüncü yıldır Dvin'de ortak kazılar yürütüyor. Meslektaşlarımızın aynı zamanda Floransa Üniversitesi'nin Petra-Şoubak antik arkeolojik kazı ekibine üye olması nedeniyle çok yakın ilişkiler içindeyiz ve özellikle Haçlılar döneminde Ermeni Kilikya'nın ilişkilerini, o bölgedeki Ermenilerin dini ve kültürel varlığı hakkında defalarca konuştuk. 

Arkeologlarımızın Şoubak kazılarında kültür dışı katmanda tesadüfen üzerinde Ermenice yazılar bulunan bir levha bulması çok sevindirici." diyen Bedrosyan, oraya Dvin heyeti üyesi arkeolog Tatyana Vardanesova ile birlikte gittiklerini sözlerine ekledi. 

Arkeoloğa göre Ürdün'de Ermenilerin Haçlı Seferleri'ne paralel olarak daha aktif bir varlıkları hissediliyordu. Haçlılar birçok kez Kilikya krallarının veya prenslerinin desteğini almaya çalıştı. Kilikya kralları da taçlarını Avrupalı ​​hükümdarlardan almaya çabalıyordu. 

Zaten 12. yüzyıldan itibaren, özellikle üçüncü Haçlı Seferi sırasında, bir yanda Kilikya sarayı bir yandan Ürdün lideri Salah ad-Din, diğer yanda haçlılar arasında çok yoğun ilişkiler vardı.

Şoubak Kalesi'nde Haçlılar tarafından inşa edilen kilisenin güney kısmına bitişik alanda yapılan temizlik sırasında Ermenice yazıtlı levhalar bulundu. İlk hipoteze göre bölgede büyük bir mezarlık bulunuyordu ve bu levhaların mezarın bazı yapılarından kaynaklanmış olması muhtemeldi.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”