Venera Makaryan, yeni çalışmasında Osmanlı döneminde Ermenilerin statüsüne ilişkin özelliklerin altını çizdi

  • by Western Armenia, Ocak 16, 2024 in Kültür
39 görüntüleme

Matenadaran Yayınevi, Doğu Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da bulunan Eski El Yazmaları Müze- Enstitüsü olan Matenadaran’ın araştırmacısı Venera Makaryan'ın "Osmanlı Döneminde Tarihi Suriye Ermenileri (16.-18. yüzyıllar)" adlı kitabını yayınladı.

Kitap, Osmanlı döneminde, özellikle de on altıncı ve on sekizinci yüzyıllar arasında tarihi Suriye Ermenilerinin tarihi, sosyo-ekonomik durumu ve ruhani ve kültürel yaşamının incelenmesine adanmıştır.

Matenadaran'dan bildirildiğine göre, Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer inançlara yönelik politikası bağlamında yerel Ermenilerin durumunun özelliklerini ortaya çıkarmak ve vurgulamak için bir girişimde bulunulmuştur. 

Materyal, Ermeni ve yabancı kaynaklara, belgelere ve literatüre dayanmaktadır.

Kitap, Ermeni kolonilerinin tarihi, tarihi Suriye'nin bir parçası olan bugünkü devletler ve Osmanlı İmparatorluğu tarihi üzerine çalışanlara yöneliktir.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”