“Yemek Veritabanı” oluşturuldu

  • by Western Armenia, Şubat 09, 2024 in Kültür
74 görüntüleme

Ulusal yemeklerin korunması amacıyla "Yemek Veritabanı" oluşturuldu.

"Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin Somut Olmayan Kültürel Mirası" envanterine, Ermenistan topluluklarındaki yemeklerin ön envanteri sonucunda derlenen "Yemekler Veri Tabanı" başlığı altında yeni bir alt bölüm eklendi.

Sürece, Doğu Ermenistan'daki 50 topluluktan oluşan 40 yerleşim birimi, 20 köyden 160 yararlanıcı ve 10 bölgenin 7 şehrinden katılım sağlandı. Ermeni ve Yezidi ulusal yemeklerinin yaklaşık 250 unsurunun envanteri çıkarıldı. Envantere devlet ve sivil toplum kuruluşları, özel gıda sektörü işletmeleri ve bireyler katıldı. 

Envanterin amacı, yalnızca bu tür mirasın korunmasını ve aktarılmasını sağlamak için değil, aynı zamanda yaşayabilirliğini, yayılmasını ve popülerleşmesini sağlamak için şu anda Ermenistan topluluklarında geçerli olan ulusal yemekleri toplamaktı. Aynı zamanda gastro-turizmin gelişmesine ve toplumların ekonomik ilerlemesine ve istikrarına da katkıda bulunacaktır.

Sürecin etkinliğini sağlamak amacıyla "Yemek Veri Tabanı" yeni tür ve yemeklere ilişkin videolarla sürekli güncellenerek halkın bilinçlenmesine, milli yemeklerin korunmasına ve kullanılmasına katkı sağlanacak.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”