Alma Ata Bildirgesi nedir (Bölüm 2)

  • by Western Armenia, Mart 05, 2024 in Tarih
57 görüntüleme

Bakü, BDT'ye yönelik tutumunu ancak Haydar Aliyev'in 1993 yılında iktidara gelmesinden sonra değiştirdi. 

Azerbaycan Parlamentosu "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsız Devletlerin Topluluğuna katılımı hakkında" kararını 20 Eylül 1993 tarihinde kabul etti. Bu kararla, Cumhuriyet hem Bağımsız Devletler Topluluğuna hem de BDT’nun Toplu Güvenlik Anlaşması Örgütüne katılıyordu. Kararın 3. maddesine göre Bakü başkanına bu karardan kaynaklanan gerekli önlemleri uygulaması öneriliyordu. Bu kararın yerine getirilmesinden birkaç gün sonra Haydar Aliyev, 8 Aralık 1991 tarihinde Minsk’te Belarus, Rusya Federasyonu (RF) ve Ukrayna tarafından imzalanan Antlaşmanın ek protokolu ve Alma Ata deklarasyonunu 24 Eylül 1993 tarihinde Moskova'da imzaladı.

Aynı gün, Bakü parlamentosunun BDT'ye katılma kararını memnuniyetle karşılayan BDT üye devletlerin liderleri, Bakü'nün bu kararını kabul etmeye karar verdiler. Bakü'nün BDT'ye üyeliği, BDT Şartı'nın 7. Maddesinin 3. Kısmına uygun olarak uygulandı; buna göre "Topluluğun amaçlarını ve ilkelerini paylaşan ve bu şarttan doğan yükümlülükleri üstlenen devlet, Topluluğa üye olabilir." Bakü'nün, BDT Şartı'nın 7. maddesinin 1. ve 2. bölümlerinde tanımlandığı gibi kurucu devlet olarak değil, BDT'ye üye olduğu gerçeği, BDT Ekonomi Mahkemesi'nin 31 Mart 1994 tarihli ve H. 02/94 kararıyla ayrıca onaylanmıştır.  

Alma Ata deklarasyonunun diğer tartışmalı noktalarını Batı Ermenistan TV'nin internet sitesinden öğrenebilirsiniz. 

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”