Hollanda ve Belçika’daki Ermenilerin zengin tarihi

  • by Western Armenia, Şubat 17, 2024 in Antik Tarih
71 görüntüleme

Hollanda ve Belçika'daki Ermenilerin zengin tarihi; Birinci bölüm

Hollanda ve Belçika'daki Ermeni izleri çok eskilere dayanıyor. Belki de ilk önemli temas, Ermenistan'ın dünyadaki ilk Hıristiyan ülkesi olduğu 4. yüzyılda gerçekleşti.

Böylece Hıristiyanlığı savunan Ermeni keşişler tüm dünyaya yayıldı.

Bu misyonerlerden biri, 4. yüzyılda Batı Avrupa'da İncil'i ilk vaaz edenlerden biri olan Servatius'du. Hollanda'yı Hıristiyanlaştıran ilk kişi olduğuna ve Belçika’daki Tongeren'in piskoposu olduğuna inanılıyor.

Çeşitli kaynaklara göre Servatius, Hıristiyanlığı vaaz ederek Ermenistan'dan Batı Avrupa'ya geldi. Kendisi bir aziz olarak kabul edilir ve kendisine birçok mucize atfedilir; bunların bir kısmı ölümünden sonra da anılmaya devam eder. Servatius (Hollandaca: Servaas), Hollanda’nın Maastricht ve Scheindel şehirleri ile Belçika’nın Grimbergen şehrinin koruyucu azizidir. 

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”