Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine

  • by Western Armenia, Aralık 07, 2023 in Tarih
95 görüntüleme

1918 yılı Ocak ayının sonunda, 1917 Aralık ayı sonunda ikinci aşaması başlayan Brest-Litovsk müzakereleri yine Kafkasya'da yaşanan olayların odağındaydı. Kısmi kesintilerle 28 Ocak 1918’e kadar devam etti. Brest-Litovsk'ta Troçki, Almanya'nın ültimatomunu kabul etmiyor, hiçbir belgeyi imzalamıyor ve Rusya'nın tek taraflı olarak savaşı sonlandırdığını ve orduyu dağıttığını ilan ediyor.

Ertesi gün Başkomutan Krilenko, askerlere ve subaylara seslenerek onları sabırlı olmaya, askeri teçhizatı korumaya, demiryolu araçlarının hareketini engellememeye ve birlik birlik geri çekilmeye çağırdı.

Almanlar, Rus heyetine, ültimatomlarını kabul etmemelerinin iki devlet arasında imzalanan ateşkesin geçerliliğini kaybetmesi anlamına geldiğini bildirdi. Bolşeviklerin protesto notlarına rağmen 1918 yılının 5 Şubat'ında Alman birlikleri her yöne saldırarak Rus yerleşim yerlerini birbiri ardına ele geçirerek Petrograd'a yaklaşıyor. Birkaç gün içinde Alman birlikleri hiçbir direnişle karşılaşmadan 200-300 kilometre ilerledi. 

Alman heyeti başkanı Max Hoffman şunları yazdı: "Hiç bu kadar saçma bir savaş görmemiştim. Trenlerde ve arabalarda savaştık. Makineli tüfekli ve bir topa bir grup askeri bir trene bindirip bir sonraki yerleşime yolalıyorsunuz. Siz istasyonu ele geçiriyor, Bolşevikleri tutukluyor ve yolunuza devam ediyorsunuz." 

Brest-Litovsk müzakerelerinin başarısızlığı Transkafkasya'da kaos ve endişeyle kabul ediliyor. Transkafkasya Komiserliği, Türklerle ayrı bir barış yapılması konusundaki tutumunu netleştirmek zorunda kaldı. 3 Şubat'ta Komiserlik, halkı provokasyonlara boyun eğmemeye, devrimci pozisyonlarda kararlı kalmaya ve anarşinin büyük kan dökülmesine yol açabileceğini hatırlatmaya çağırıyor. 

Türkler, müzakerelerin çökmesinden ve Alman birliklerinin ilerlemesinden hemen yararlanıyor. Şubat ayının başında Kafkas cephesindeki Türk ordusunun komutanı Vehib, iktidar boşluğunun sona ermesi için ordularının Rus birlikleriyle karşılaşıncaya kadar ilerlemesi gerektiğini duyurdu. Türkler, Rus birliklerinin var olmaması nedeniyle karşı karşıya gelmeyeceklerini çok iyi biliyorlardı.

"Mşak", 1 Şubat 1918, 23. Sayı

"Rus birlikleri, askeri ve sivil kurumlar, hastaneler her gün Trabzon'dan uzaklaşıyor. Şehrin savunmasının kendisine bırakıldığı küçük bir Gürcü askeri alayı var. Ermeni, Rus, Rum, Gürcü olsun tüm kurumların yetkilileri de şehri terk ediyor.

Bölgede Türk askeri yok, dolayısıyla onlardan gelebilecek acil bir tehlike yok, ancak küçük gruplar halinde karşılaştıklarında Yunan köylerine ve Rus ve Gürcü askerlerine düzenli olarak saldıran çeteler (belki de haydut kıyafeti giymiş eşkiyalardır) var.

Trabzon'dan çıkmak büyük bir kahramanlıktır. Oradan yola çıkan kişi büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Çünkü gemi sayısı az, giden gemiler de daima askerlerle dolu.

Anarşi son derece hakimdir. Ulaşım sıkıntısı ve şehirden ayrılmanın zorluğu nedeniyle kurumlar mal ve ürünlerini Transkafkasya'ya taşıyamıyor. Yaklaşık 200 kadın ve çocuktan oluşan gönüllülerin aileleri, 25.000 ruble karşılığında bir Yunanlıyı kiralamak zorunda kaldı.

Askerlerin geri çekilmesi nedeniyle şehir en kötü sağlık durumuna sahip. Her yerde koku var. Soğukların etkisiyle daha önce gelen pislikler sayesinde tamamen zayıflayan salgın hastalık, bahar aylarında sıcak günlerin başlamasıyla yeniden baş gösterebilir. Genel olarak hem şehirde hem de bölgede durum çok tehlikeli ve içler acısı."

Felix Smith, 1918'de Tiflis'teki ABD konsolosu. 12 Şubat'ta ABD Dışişleri Bakanı Robert Lansing'e telgraf çekti. "Rus birlikleri aslında Kafkas cephesini terk etti. Erzurum-Van-Yerznka hattı Ermeni kuvvetlerinin eline geçti. Türk düzensiz grupları Trabzon'un doğusunu ve batısını işgal ediyor. Trabzon'un devasa cephanelikleri Kürtler ve yerel Müslüman halk tarafından tehdit ediliyor.

Yalnızca Ermenilere yönelik bir tehdit

Türkiye'nin Transkafkasya ile ayrı bir barış yapılması önerisi Ermenileri zor durumda bıraktı. Türk işgali Transkafkasya'nın üç halkından yalnızca Ermenilere yönelik bir tehditti. hem Gürcüler, hem de Tatarlar, Türkleri düşman olarak görmedikleri için savaşa girme niyetleri yoktu.

Gürcü basını 1918'deki durumu analiz ediyor; Ocak ayının sonunda Türkiye'nin uzlaşma teklifinin derhal kabul edilmesi gerektiğini yazmıştı. Tatar yazar Akhliev özellikle şunu yazdı:

"Hiç şüphe yok ki mevcut savaşı kaybettik ve savaşı sürdüremiyoruz, çünkü artık paramız yok, askeri kışlamız yok, tecrübeli komutan kadromuz yok, disiplin ve şevkimiz yok, askeri teçhizatımız yok, ve dahası savaşacak bir amacımız yok." Yalnızca Ermenilerin savaşla ilgili bir hedefi var ve başka hiçbir ulus bu hedefi sıcak bir şekilde desteklemiyor. Gürcüler Türklere karşı savaşa girmeyecekler çünkü Türkler Gürcistan'ı hemen tehdit etmiyor. Ruslar cepheyi terk ediyor ve Müslümanlar da Türklere karşı savaşa girmeyecekler."

Devam edecek...