Ermeni kimliği 

  • by Western Armenia, Kasım 06, 2023 in Tarih
152 görüntüleme

Güneş tanrısı Ar, huzurlu bir doğaya ve güzel evrensel niteliklere sahipti. Küçük Asya'nın diğer tanrılarıyla karşılaştırıldığında, tanrı Ar'ın imgesinin barışçıl doğası hemen fark edilir.

Böylece. Bel-Marduk, Tammuz, Attis, Mollok ve diğer tanrıların bayramlarında kendi kendini dölleme ve kendi kendine enkarnasyon törenleri yapılır ve çocuklar Mollok'a kurban edilirdi.

Asur yazıtları (Salmanesar 1., Tiglathpilesar 3.) Asur tanrısı adına ve onun himayesi altında yapılan baskınlara, o dönemde yaşanan yıkımlara, yağmalara ve vahşi cinayetlere tanıklık etmektedir.

Güneş tanrısı Ar'ın imgesinin barışçıl doğası binlerce yıl boyunca korunmuş, çekici ideoloji taşımış, geniş bir dağılıma sahip, "evrensel bir din" haline gelmiştir.

Çok eski bir geçmişe sahip olması nedeniyle, tanrı Ar'ın tanımının hem köken hem de gelişim dönemini kesin olarak belirlemek zordur.