Kültürel Soykırım

  • by Western Armenia, Kasım 24, 2023 in Tarih
112 görüntüleme

İsim yalnızca hitap etme aracı değil aynı zamanda çoğu zaman ulusal özellikleri vurgulama aracıdır. Ermeni isimleri doğaya olan sevgiden, uluslar arasındaki ilişkilerden, kurtuluş hareketlerinden ve savaşlardan yaratılmıştır. Hayk, Ermeni isimleri arasında ilk sırada yer alıyor. Ve bu efsanevi kahramandan sonra Ermeni devletine daha sonra Hayk, Hayastan ve Haylar denildi. 

Moveses Khorenatsi'ye göre Hayk, Bel'i mağlup eden ve Ermeni devletinin temellerini atan Nuh'un 5. neslidir. Hayk ile ilgili isimler arasında Armenak, Aramayis, Aram, Aran bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak tarihi kahramanların isimleri vardı. Ancak Hıristiyanlığın kabulünden sonra yeni İncil isimleri yayılmaya başladı. Yıllar geçtikçe isim listesine yenileri eklendi ve eski kişisel isimlerin çoğu unutuldu. Ermeni isimlerinde erkek ve kadın şahıs isimleri arasında net bir ayrım vardı. Erkekler çoğunlukla tanrıların, kazananların ve kralların adlarını alırken, kadınlara yalnızca tanrıçalar ve Hıristiyan bakirelerin adları değil, aynı zamanda çiçekler, doğa olayları ve değerli taşların adı da veriliyordu. 

Ermenilerin hayatında adlarının yanı sıra soyadları da önemli bir yer tutmaktaydı. Eski zamanlarda soyadı, bir kişinin kimin oğlu veya varisi olduğunu bilmek için kullanılıyordu. Soyadlarının anlamı yüzyıllar boyunca aynı kalmış, yalnızca bileşimi değişmiştir. Ermeni soyadlarının %99'u ırkın ataerkil adı ile -yan ekinin birleşiminden oluşuyor. Ancak ataerkil isimler her zaman -yan'a bağlı değildi. Çoğu zaman mesleğe göre soyadları oluşturulmuştur; örneğin Nerkararian, Pjişkyan, Darbinyan vb. Kökleri çok daha eski olan -uni eki içeren soyadları da oldukça nadirdir. 

“Batı Ermenistan Barbar Türk İstilacılarına Karşı Mücadelede”