Müslümanlaştırılmış Ermeniler

  • by Western Armenia, Mart 11, 2024 in Tarih
67 görüntüleme

Şiddet yoluyla din değiştiren Ermeniler sorununun araştırılmasının yeniden canlandırılmasıyla birlikte, bilimsel söylemimizde şu soru da gündeme geldi. Ermeniyi tanımlarken etnik kökene mi yoksa dine mi öncelik verilmeli?

Çoğu zaman, yalnızca bir Hıristiyanın Ermeni sayılabileceği zihniyeti içimizde yerleşmiş, buna bağlı olarak da dindar olmayan Ermeniler kavramı dışlanmış ve bunun için de elbette birçok gerekçe gösteriliyor. 

Bunun karmaşık bir konu olduğunu ve farklı disiplinlerin kesişim alanında olduğunu kanıtlayalım ancak bizce soruna istenilen ya da ideal perspektifinden değil, günümüzün somut gerçekliğinin konumlarından yaklaşılmalıdır. 

Müslümanlaşmış Ermenilerin ve onların soyundan gelenlerin varlığı bir gerçektir ve çeşitli zorluklara rağmen Ermeni kökenlerinin anısını koruyan insanları görmezden gelmek en azından haksızlık olur. 

Bizim için "İslamlaştırılmış Ermeni" tabirinin daha çok onların mevcut hukuki statülerini anlatan bir isim olduğunu da vurgulamak gerekir.

Geleneksel olarak Müslümanlaştırılmış Ermeniler olarak adlandırılan farklı gruplara karşı farklı tutumlarımız ve en önemlisi beklentilerimiz olmalıdır.

Batı Ermenistan'da zorla din değiştiren Ermeniler sorunu çok yönlü olup, bu yönde yapılan çalışmalar önemlidir ancak bu konuda profesyonel bir yaklaşım benimsenmesi gerekli ve zorunludur, aksi takdirde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.

Batı Ermenistan TV, Müslümanlaştırılmış Ermeniler dizisini yeni bir format ve yeni bir yaklaşımla yeniden başlatıyor.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İstilacılarına Karşı Mücadelede”